Naturkatastrofer

Markerne tørster

AALBORG:Høsten af vinterbyg gik i gang i sidste uge lidt før normalt. Men ellers er det på kornmarkerne kun majsen, der har det rigtig godt med den megen sol og varme, vi oplever i øjeblikket. Resten af kornsorterne lider hårdt under hede og vandmangel, og der er overhængende fare for at årets kornhøst visner væk. - Som det ser ud nu, er der jo ikke tale om en naturkatastrofe, men der er ingen tvivl om, at det vil resultere i et lavere udbytte af årets høst, siger cand.agro. Poul R. Madsen, afdelingsleder ved Hobro-Aalborg Landboforenings plan-teavlskontor. Han mener, at der er tale om den værste tørkeperiode i 20 år, men han glæder sig over, at den ikke faldt i juni. - Når regnen udebliver, stopper væksten, og derfor var det godt, at kornet fik rigelige mængder vand i maj og juni, hvor den vigtigste del af væksten sker. I 1992 oplevede vi netop den værst tænkelige situation, hvor der stort set ikke faldt en dråbe vand i maj og juni, og dengang bevilgede Fol-ketinget tørkehjælp til landmændene. Men selv om vi lige nu oplever sydlandsk klima er vi altså langt fra i dag, siger Poul Madsen. Han vil ikke gisne om, hvor stort udbyttetabet bliver, og han mener, at det endnu er for tidligt at tale om regulær misvækst. I Landscentret for Planteavl, siger man, at den aktuelle tørke nærmer sig situationen i tørkeåret 1976 Det kommer til at støve, og man skal formentlig ikke bekymre sig om vandprocenten i forbindelse med høsten af vårbyg i år. Til gengæld bevirker tørken, at udbyttet forventes at ligge under det normale niveau. Nedbørsunderskuddet ligger ifølge Landscentret, Planteavl nu tæt på tørkeåret 1976. Det akkumulerede nedbørsunderskud ligger på nuværende tidspunkt på omkring 150 millimeter. I 1976 var kornudbyttet kun på 80 procent af det normale niveau, men det forventes altså ikke at gå så galt i år. - Dels synes vintersæden ikke at være så hårdt ramt af tørken, som den var i 1976, og dels bevirkede de to tørre år 1975 og 1976, at mange landmænd fik etableret et vandingsanlæg, så de ikke igen skulle komme i en decideret misvækstsituation, hedder det i meddelelsen fra planteavlscentret. I Nordjylland har vandingsanlæg aldrig vundet den store udbredelse, når man ser bort fra de ikke ubetydelige kartoffelarealer.