Frederikshavn

MARKIS-projekter skal give flere job

120 deltagere fra Sverige, Norge og Danmark har været samlet i Kattegat Siloen til en såkaldt MARKIS-konference, og konferencen betegnes som en succes.

MARKIS står for Maritimt Kompetence- og Innovationssamarbejde i Kattegat- og Skagerak-regionen mellem de skandinaviske lande. Konferencen behandlede emnerne LNG (flydende naturgas) som brændstof i skibsfarten, letvægtskonstruktioner og rensningsteknik. Næste skridt er at definere projekter, der skal føre videre til konkrete samarbejdsprojekter på tværs af grænserne. Visionen er nul skadelige udslip til luft og vand i regionen, og målet er flere arbejdspladser i Frederikshavn og i Nordjylland. Blandt de 50 danske deltagere var A.P. Møller Mærsk, Danske Maritime, Vester- gaard Marine Service, Scanel International, Victor, LR Marine og Martec. Andre, der ønsker at være med i MARKIS-samarbejdet, kan henvende sig til Frederikshavn Erhvervsråd.