Lokalpolitik

Markvej skærer gennem menighedsråds plan

Udvalg vil ikke umiddelbart ændre lokalplan for at hjælpe Aars Menighedsråd på bekostning af anneks-kirkegårds naboer

John Bunde Kristensen (tv.) og Børge B. Madsen får lov at beholde deres markvej.

John Bunde Kristensen (tv.) og Børge B. Madsen får lov at beholde deres markvej.

Markvejen bliver, hvor den altid har været. Det er den umiddelbare følge af, at kommunens tekniske udvalg ikke vil følge Aars Menighedsråds ansøgning om at nedlægge vejen ved det, der skal være en skovgravplads til urnenedsættelser ved Oustrupvej lige nord for byen. - Vi har som sådan ikke taget stilling til sagen. Vi har blot sagt, at vi vil vente på at den indsigelse, der er sendt til Miljø- og Naturklagenævnet, er behandlet, fortæller udvalgsformand Niels Krebs (K). Ville hindre landbrug Dispensationen skulle gælde kommunens lokalplan for området, hvor det direkte er nævnt, at vejen skal respekteres hvis der skal laves en annekskirkegård her. Menighedsrådet vil i stedet oprette en ny vej, men to naboer, der driver fritidslandbrug, har påpeget at en fjernelse af vejen vil hindre deres adgang til 16 hektar marker. Parterne har i efterhån- den en del år søgt at tale sig til rette med hinanden, men uden held. Menighedsrådet har således ikke fået svar på skrivelser sendt til de to landmænd i april og tilbage i 2008, har de an- ført overfor politikerne i deres ansøgning om dispensation. - Vi har troet, at der kunne findes en løsning i mindelighed mellem parterne. Men det lader ikke til at være tilfældet, gør Niels Krebs op. For højere myndighed Udvalgets afvisning af at behandle ansøgningen sparer både dem og andre for en mulig senere kattepine. Gav de dispensation, så vejen blev fjernet, skulle den måske anlægges igen nogle få måneder senere. Miljø- og Naturklagenævnet er nemlig ladets højeste myndighed på området, så flertallets mening her tæller noget mere end teknisk udvalgs. De to jordejere - John Bunde Kristensen og Børge Madsen - har kraftigt overvejet en retssag om brugen af vejen, som de mener at have hævd på efter års brug. Noget som de formentlig vil vente med nu hvor kommunens politikere har gjort, som de håbede på. Menighedsrådets medlemmer kan dog ikke være tilfredse. Også fordi at arkitekttegningerne til den nye anneks-kirkegård inkluderer området. Formand Dorthe Rolighed har tidligere overfor NORDJYSKE anført, at det kan koste annekskirkegården 320 gravpladser, hvis ikke man får dispensationen. Alle må nu med spænding vente på Miljø- og Naturklagenævnets afgørelse. Den kommer typisk et halvt til et helt år efter at en sag er modtaget her.