Ungdomsuddannelser

Martec-maskinmestre kan vælge og vrage

Arbejde til alle på sommerens dimittendhold fra Martec og kø efter at få de ny studerende

FREDERIKSHAVN:Denne sommers nyuddannede maskinmestre fra Martec i Frederikshavn kan vælge og vrage på arbejdsmarkedet. 90 pct. af holdet på 11 har fået arbejde, og resten har kun det problem, at de ikke ved, hvad de skal vælge af tilbudte job. - Det går helt fantastisk, siger Martecs’s uddannelseschef Brian Thomsen, der i onsdags kunne sende dimttendholdet ud i verden til en karriere enten til lands eller til søs. - Fra at have haft problemer med at samle nok til uddannelsen, har vi fordoblet antallet af studerende i løbet af tre år. Når det nye hold starter på 1. semester til august, bliver det med 26 studerende og med 20 på det forudgående grundforløb på værkstedsskolen. Op bag i køen - Så sent som fredag blev jeg ringet op af et stort internationalt firma, York i Aarhus, der stod og manglede to maskinmestre, og jeg kunne kun sige, at de måtte stille sig op i køen. Efterspørgslen på de studerende, der skal i virksomhedspraktik, er også så stor, at vi ikke kan levere det antal praktikanter, der efterspørges, fortæller Brian Thomsen. - Det er positivt for de studerende, at der så at sige kan vælges job på alle hylder, men selvfølgelig et negativt problem for virksomhederne og samfundet, at der ikke er nok at tage af. Der har længe været stigende behov for tekniske medarbejdere med en maskinmesterbaggrund, men Brian Thomsen kalder situationen lige nu ophedet. - I en del år har maskinmestre næsten været afskåret fra at få job til søs, fordi rederierne i stedet efterspurgte skibsofficerer. Det har medført, at maskinmestre i en periode ikke har set søvejen som en reel karrieremulighed. Situationen har ændret sig og har ført til, at med den ny maskinmester-uddannelse på professionsbachelorniveau får maskinmestrene automatisk kompetencerne til en karriere af søvejen. Alternativt kan de studerende vælge søfartsdelen fra og i stedet gå efter at forbedre deres kompetencer til et job i land, påpeger Brian Thomsen. Martec udbyder foruden søretningen specialelinier for de landorienterede maskinmestre inden for områder som elektronik, automation samt energi og miljø. Ledige studiepladser På professionsbacheloruddannelsen, der både er for unge med studentereksamen og for personer med en faglig baggrund, har Martec lige nu stadig ledige studiepladser. Martec, der står for Maritime training and Education Centre, har i år haft 240 årsstuderende og kursister. Foruden maskinmestre uddannes skibsmaskinister, skibsmekanikere, skibsassistenter og HF-Søfart, sidstnævnte uddannelse i samarbejde med Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus samt Skagen Skipperskole. Der er 60 ansatte på Martec, der omfatter 10.000 kvm skoleareal fordelt på de fusionerede Frederikshavn Maskinmesterskole og Frederikshavn Søfartsskole. Lige nu jagter skolen selv med lys og lygte flere undervisere inden for de tekniske fagområder, såvel ansøgere med en kandidatuddannelse som øvrige.