Arbejdspladser

Martin mere kinesisk JOB-EXPORT: Saltebakken kommer til at stå halvtom

FREDERIKSHAVN:Martin flytter en del af sin produktion fra Frederikshavn til koncernens fabrik i Kina. Det er et led i lysfabrikkens ny strategi. Virksomheden har ellers flere år i træk sat ny rekord i antal af ansatte i produktionen i Frederikshavn. Men det er slut nu. Martin har allerede skåret voldsomt ned på arbejdsstyrken med to fyringsrunder i andet halvår af 2004. Flytningen af produktion til Kina får derfor umiddelbart ikke større indvirkning på beskæftigelsen. Der er nu omkring 400 ansatte på fabrikkerne på Niels Bohrsvej og Saltebakken. - Vi prøver at omplacere flest muligt af dem, hvis arbejde forsvinder. Konsekvenserne afbødes af, at vores højsæson begynder lige efter sommerferien, siger produktionsdirektør Søren Kjær Nielsen. - Jeg håber vi bliver lidt flere til efteråret, men vi vil ikke opleve, at vi tager 100-150 ekstra ind i højsæsonen. Det er fremstilling af både lidt ældre og nye produkter, der flyttes fra Saltebakken til Kina. Typisk nogle, der fremstilles i store serier. Hensigten er at få en lavere kostpris. Det vil give mulighed for at forlænge nogle produkter s levetid på markedet. Fremstillingen af andre produkter flyttes fra Saltebakken til Martins nye fabrik på Niels Bohrsvej for fortsat at udnytte det faktum, at produktion i Danmark er mest fleksibel. Endelig outsources dele af produktionen til underleverandører. Tilbage på fabrikken på Saltebakken vil der være administrationen og en metalafdeling og en elektronikafdeling, der laver komponenter. Men begge komponentafdelinger bliver mindre end nu. Søren Kjær Nielsen regner med, at der tilbage på Saltebakken vil være omkring 125 arbejdspladser efter omstruktureringen, - Så der bliver overordentlig god plads på fabrikken, og jeg vil ikke udelukke, at vi på et tidspunkt skal til at se om os om efter mindre lokaler, siger han. - Planerne er under gennemførelse. Ændringerne tager fart efter sommerferien, og vi regner med, at de er gennemført i år. Udflytningen af produktion følger efter Martin har oplevet flere år med drønende underskud, der dels skyldes svigtende salgsindtægter på grund af den sivende dollarskurs, dels store problemer på hjemmefronten med indkøring af produktionen på den ny fabrik på Niels Bohrsvej, forsinket lancering af nye produkter og kvalitetsproblemer. - Skal vi tjene penge igen, og det skal vi, så er vi nødt til at gøre ting anderledes, siger Søren Kjær Nielsen. Det er kun få uger siden, at den kriseramte virksomhed havde en lønkonflikt. Konflikten kom på et kritisk tidspunkt og er stadig ikke løst. - Behandlingen af den er overladt til hovedorganisationerne, oplyser Søren Kjær Nielsen.