Energiselskaber

Maskiner gav skader på huse og veje

Revner i to huse og skader på asfaltveje og landbrugsarealer.

Jørgen Broen glæder sig over, at erstatningssagerne er ordnet i mindelighed.

Jørgen Broen glæder sig over, at erstatningssagerne er ordnet i mindelighed.

Det er følgevirkninger af de seismiske målinger, store vibratormaskiner har foretaget i en radius på 20-25 km omkring Birkelse de seneste seks uger. Vibratormaskinerne har med stor styrke sendt lydbølger ned i jorden i indtil to kilometers dybde. Det er det svenske energiselskab Vattenfall, der står bag de seismiske målinger. - Det er desværre ikke muligt at undgå skader, når man kører frem med så kraftigt materiel, siger Jørgen Broen, kommunikationsmedarbejder ved Vattenfall, der glæder sig over, at det har været muligt at ordne sagerne i mindelighed. Erstatning til de to husejere - en i Rødhus og en i Aabybro-området - klares ved hjælp af en bygningssagkyndig. Den ene sag er afsluttet, siger Jørgen Broen. De tunge maskiner har forvoldt skade på tre vejstrækninger - Sandmosevej, Bratbjergvej og Kystvejen - hvor asfalten er blevet trykket over flere kilometer. Et firma er i gang med at udbedre skaderne. Der er ligeledes sket strukturskader på en del af de 200 landbrugsarealer, maskinerne har kørt på. - Dækningen af skader på landbrugsjord er aftalt i de kontrakter, vi har med de enkelte landmænd, pointerer Jørgen Broen. Hver lodsejer har fået et grundbeløb på 1882 kr., for at vi har måttet køre ind på vedkommendes areal, og desuden har de fået et beløb pr. kørt meter. Hvis der er lavet ekstra dybe hjulspor, er der betalt ekstra erstatning. Mens de seismiske målinger har stået på, har flere husejere kontaktet Vattenfall, fordi de var nervøse for, at der skulle ske skade på deres huse. - I de tilfælde har vi selvfølgelig ændret måleretningerne. Og vi har hele vejen igennem målt vibrationerne for at holde os under de tilladte normer, understreger Jørgen Broen.