Socialforsorg

Massage med eller uden moms

NORDJYLLAND:Det står sløjt til med momsregistreringen på de nordjyske massageklinikker, og ligeså med at sige nej tak til offentlige ydelser samtidig med, at der tjenes penge på seksuelle ydelser. Det viser de kontrolbesøg, som ToldSkat Nordjylland i år har gennemført på 34 massageklinikker, hvor der i alt blev truffet 74 massagepiger, vagter og telefonpassere. Kun fem var momsregistrerede og/eller selvangav indkomst. ToldSkat konstaterede desuden, at 16 af de antrufne mere eller mindre letpåklædte personer på klinikkerne var på kontanthjælp, fire på dagpenge, syv på anden overførselsindkomst, eksempelvis revalideringsydelse eller efterløn. 24 personer havde ingen officiel indkomst, og 13 personer var udlændinge og ukendte for ToldSkat. Otte blev anholdt af politiet og udvist, fordi de opholdt sig eller arbejdede ulovligt i Danmark Kontrollen af massageklinikkerne har medført, at 17 personer efterfølgende er blevet momsregistreret og, at der er sat stop for udbetaling af uberettiget overførselsindkomst for op mod fire mio. kr. årligt. ToldSkat's samarbejde med politiet og socialforvaltningerne er samtidig blevet styrket ved aktionen. At en enkelt nordjysk massageklinik åbenlyst har taget det ny konkurrenceparameter til sig, så deres kunder ikke risikerer at blive taget med bukserne nede af ToldSkat, kan læses i klinikkens annonce i EkstraBladet: "NN inviterer kræsne gentlemen på momsregistreret klinik" Negative følger af kontrollen har været, at ikke alle de momsregistrerede massageklinik-indehavere har overholdt angivelsesfristen for moms, som så er blevet fastsat af ToldSkat. Desuden er der opstået restancer, fordi nogle ikke har betalt den angivne eller fastsatte moms. Det billede af branchen for seksuelle ydelser, som ToldSkat Nordjylland har fået, er, at branchen er velorganiseret, og at der florerer store sorte pengebeløb, samtidig med at mange personer i branchen laver dobbeltsnyd ved at tjene sorte penge samtidig med at de hæver overførselsindkomst, og at der desuden foregår anden kriminalitet end moms- og skatteunddragelser. ToldSkat vil derfor også i det kommende år have fokus på massageklinikkerne.