Massakre afværget

LÆSERBREV

BUDGET:En af de vigtigste følger af budgetforliget i Vesthimmerlands Byråd er, at vi undgik en massakre på ældreområdet. Der var blandt andet lagt op til følgende besparelser: - Nedlæggelse af dagcenterfunktionen på vore ældrecentre - Nedlæggelse af otte plejehjemspladser - Udlicitering af køkken- og rengøringsfunktionen - Nednormering af sygeplejen - Nedskæring af pensionistrengøringen - Overtagelse af Røde Kors Hjemmet, Løgstør Som formand for Sundhedsudvalget, der også har ansvaret for ældreområdet, kan jeg forsikre om, at der ikke er behov for færre, men tværtimod flere ressourcer på dette felt. Det skyldes ikke mindst, at der bliver stadig flere ældre. Dem skylder vi en ordentlig behandling, når de har behov herfor. 2008-budgettet er ikke et luksus-budget, men uden flertallets vilje til at lade skatten stige, ville det have været en katastrofe!