Masser af alternativer til efterløn

Gider du ikke efterløn, så er der andre veje at gå. Læs her, hvordan du ellers kan sikre dig økonomisk til en tidlig fratrædelse af arbejdsmarkedet

Skal efterlønnen afskaffes eller skal den forblive. Politikerne debatterer, trækker i land og ombestemmer sig. Men er den efterløn nu så vigtig? Er efterlønnen den eneste mulighed, hvis du ønsker at stoppe før den almindelige pensionsalder? - Både og. Er du over 50 år, så er efterlønnen meget relevant, da den for mange udgør en stor del af opsparingen mod den tredje alder. Men for dem under 50 år, så er der alternativer og supplementer, siger Kasper Overgaard Bæk, direktør i Spar Nord Formuecenter Aalborg. Han nævner følgende: Egen opsparing: Sæt hver måned penge ind på en konto, som var det efterløn, og lad dem trække renter, indtil du vil forlade arbejdsmarkedet. En sådan metode kræver selvdisciplin, da pengene er tilgængelige og derfor let brænder i lommen. Ny bil og rejser kan lokke. Egen opsparing kan udover en konto blandt andet investeres i aktier og obligationer. Aktier: En klassiker. Uden tvivl. Invester din opsparing i aktier, og i sidste ende kan du stå med et markant højere afkast, end du investerede. Måske. For med aktier er der altid en risiko. Der er ingen garantier for, at dine aktier ikke mister værdi, og i værste fald ender det hele i et nul og ingen opsparing. Obligationer: Er noget mere sikkert end aktier. En obligation mister ikke sin værdi, hvis man som investor beholder den til udløb. Eksempelvis kan pengene placeres i en obligation med ti års løbetid. Udover at få opsparingen tilbage, når obligationen udløber, udbetales rente af papirerne samt en eventuel kursgevinst. Investeringsbeviser: Med et investeringsbevis køber du dig eksempelvis ind i en pulje af aktier - dette sker i forening med mange andre investorer. Derfor er det ikke lige så risikabelt, som at investere i blot en enkelt aktie, og gevinstmuligheden er fortsat stor, hvis det går godt. For at få plejet investeringerne betaler man et administrationsgebyr, som eksempelvis går til løn af den forvalter, der passer investeringerne. Malerier, smykker og andre investeringer: En ting er at handle med værdipapirer - en anden er at investere i ting og sager. Nogle vælger at investere i smykker eller malerier. Det er klart en mulighed, men til gengæld er det svært at få hjælp fra banken, når risikoen skal vurderes. Det kræver, at du selv har indsigt i, om genstandene kan stige i værdi eller rådgiver dig med folk, som ligger inde med relevant viden. Hus: De fleste mennesker sparer i forvejen op i deres hus og står tilbage med en friværdi, når pensionsalderen melder sig. For mange er køb af hus den største investering i livet og dermed et væsentligt aktiv, når pensionsalderen nærmer sig. Hvad der er bedst at gøre, og om det kan hamle op med efterlønnen, er ifølge Kasper Overgaard Bæk svært at svare på. Det afhænger helt af, hvor mange penge du har, din alder, og hvor tryg du gerne vil føle dig. Det kræver individuel rådgivning.