Arbejdsmarked

Masser af ansøgere til nye jobs i Løgstør

138 søgte 30 nye handicapstillinger i Løgstør

De nye handicapboliger i Løgstør er snart klar til indflytning. Foto: Vesthimmerlands Kommune

De nye handicapboliger i Løgstør er snart klar til indflytning. Foto: Vesthimmerlands Kommune

LØGSTØR:Der er meget stor interesse for at få job i fem nye bofællesskaber med plads til 30 udviklingshæmmede, der er under opførelsen på Bøgevej i Løgstør. Vesthimmerlands Kommune tager som planlagt 1. august de fem nye bofællesskaber i brug, og i forbindelse med at boligerne står færdige til sommer, så søgte Løgstør Tilbudene - som boligerne hører under - for nylig 30 nye medarbejdere til at indgå i organisationen. De 30 nyansatte skal arbejde sammen med det personale, der naturligt følger med de borgere, som kommer fra andre tilbud eller boenheder, der nu nedlægges samtidig med åbningen af Bøgevej. Lederen af Løgstør Tilbudene, Knud Olav Christiansen, får ingen problemer med at få de 30 nye jobs besat. Tværtimod - han kan vælge og vrage. Der mødte 85 op, da Løgstør Tilbudene holdt orienteringsmøde omkring de nye jobs - og de kom ikke færre end 138 ansøgninger. - Det er dejligt at ansøgerbunken er så stor. Og ikke nok med det, der er også rigtig mange kompetente og kvalificerede ansøgere til de 30 nye stillinger, siger Knud Olav Christiansen. De nye bofællesskaber har ønsket at tiltrække et personale, der udover pædagoger også omfatte social og sundhedsassistenter, medhjælpere, ergoterapeuter eller personer med anden relevant baggrund. Ifølge Knud Olav Christiansen, så kan ansøgerne forvente, at der bliver sat navne på stillingerne i løbet af maj måned. Bofællesskaberne Bøgevej er organiseret i Løgstør Tilbudene, der desuden servicerer voksne udviklingshæmmede borgere med beskyttet beskæftigelse og endvidere tilbyder klub eller fritidsaktiviteter til målgruppen. I forvejen har Løgstørtilbudene 30 ansatte, så der bliver tale om en fordobling i antallet af ansatte.