Masser af børn har i årenes løb fået kreativ inspiration

25 års jubilæum fejres med koncert og billedkunst

Skolevæsen 3. september 2002 08:00

AALBORG: Der spilles op til festkoncert i Europahallen klokken 19, når Den Musiske Skole markerer sit 25-års jubilæum onsdag 4. september i Aalborg Kongres & Kultur Center. Allerede udenfor spiller Aalborg Garden op fra klokken 18.30, og indendøre åbnes en udstilling i foyeren til Europahallen med udvalgte værker af billedkunsteleverne. 23. maj 2002 var det 25 år siden, at byrådet i Aalborg Kommune traf beslutning om at oprette Aalborg kommunale Musikskole, der havde sin første undervisningsdag mandag 5. september 1977. Dengang forventedes det, at maksimum 900 elever ville være interesserede, men da tilmeldingsrunden til den første sæson var slut, havde 2662 elever meldt sig. - Det høje tal blev tilskrevet som nyhedens interesse, sige Den Musiske Skoles leder Ole Bjerregaard, der kan konstatere, at tilgangen både det følgende år og årene efter har været støt stigende. I de forløbne 25 år har Den Musiske Skole gennemgået en rivende udvikling både pædagogisk og organisatorisk. - Den første store ændring kom med Musikskoleloven i 1991, forklarer skolens leder. - På det tidspunkt gik Staten ind og bidrog til driften. Musikskolerne blev selvstændige enheder med eget budget, ledelse og bestyrelse, og tilbuddet blev målrettet alle mellem 0-25 år. Navn og tilbud ændres I 1995 udsendte Statens Musikråd et debat- og visionsoplæg, der resulterede i, at der i 1998 blev truffet politisk beslutning i Aalborg om, at skolen skulle rumme tre musiske fag: Musik, billedkunst og drama. I takt med ændringen skiftede skolen navn, men skolens placering som en del af folkeskolens undervisningstilbud blev fastholdt. - Som arbejdsplads er Den Musiske Skole ubetinget landets største af sin art, fastslår Ole Bjerregaard, der kan fortælle, at skolen beskæftiger ialt 170 personer, hvoraf 43 er fastansatte musikpædagoger. Ved starten af denne sæson har 4500 elever fordelt med 3770 til musik, 215 til drama og 515 til billedkunst tilmeldt sig - og så har skolen oven i købet måtte skuffe 670 elever med et afslag. Aktuelt arbejdes der på udvikling af småbørnsundervisningen, undervisning i daginstitutioner, udvikling af det musiske miljø på skolerne og udbygning af samarbejdet med Det nordjyske Landsbibliotek, der sammen med Nordjyllands Kunstmuseum både bruges som inspiration og til udstillings- og musikarrangementer.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...