Masser af CO2 at spare

Under overskriften "Brug for svar fra Vattenfall" har Lars Kalsen fra Pandrup et Synspunkt (17.4.), hvor han efterlyser svar på, hvordan Vattenfall vil "betale" indbyggerne i Jammerbugt kommune for deres accept af, at Vattenfall vil lagre CO2 fra Nordjyllandsværket i undergrunden ved Vedsted. I daglig tale snakker vi om et CCS-anlæg, d.v.s. CO2 fangst og lagring.

Vi er glade for den interesse, vores projekt har skabt i lokalområdet, og vi svarer altid gerne på spørgsmål. Siden Kalsen sidst var fremme med et læserbrev, er der sket en udvikling af projektet, hvilket er naturligt for et demonstrationsprojekt, og det har vi fortalt om på de møder, der løbende afholdes i området, ligesom det har været omtalt i medierne. Hele ideen med at opføre CCS-anlægget på Nordjyllandsværket er at spare klimaet for store mængder af CO2. Den proces, der skal til for at opsamle CO2’en kræver energi. Det samme er tilfældet, når man skal rense røgen for svovl og andre stoffer. Den ekstra energi, som processen kræver, betyder selvfølgelig, at vi skal anvende mere brændsel, men slutregnskabet er, at atmosfæren hvert år spares for næsten to mio. ton CO2. I stedet for at dække det ekstra energibehov til CO2-opsamlingen med et ekstra forbrug af kul, undersøger vi, om det er muligt at erstatte tæt på en tredjedel af kulforbruget med biomasse. Hvis det lykkes, vil CO2-regnskabet blive endnu bedre. Faktisk betyder det, at vi så vil kunne fjerne en halv million tons CO2 fra atmosfæren. Det kan lade sig gøre fordi biobrændsel betragtes som CO2-neutralt. Ved at erstatte en del af kulforbruget med biomasse, vil Nordjyllandsværket i fremtiden bruge mindre kul end i dag. Og man kan sagtens forestille sig, at noget af biomassen kunne komme fra Jammerbugt Kommune. Kalsen foreslår, at der trækkes et kabel over Kattegat til Sverige, så energien kan udveksles. En sådan forbindelse findes allerede, og har gjort det i mange år. Ikke kun over Kattegat men også fra Sjælland til Sverige. Og desuden er der elektriske forbindelser til både Norge og Tyskland. Der sker en livlig udveksling af energi, hvor vi i Danmark nyder godt af den billige vandkraft og kernekraft, og i såkaldte tørår kan hjælpe vore nordiske naboer med energi, når deres vandmagasiner er på lavt niveau. Det er det statsejede selskab Energinet.dk, der ejer udvekslingsforbindelserne med udlandet. Men for indbyggerne i Jammerbugt, specielt for de indbyggere, der er tilsluttet et lokalt varmeværk, er det interessante vel ikke, hvad der sker på Nordjyllandsværket og i Sverige. Det interessante for dem er, hvordan det bliver muligt at sænke varmeprisen i forhold til den pris, de betaler i dag. Der kan være andre måde at sænke varmeprisen på end ved at føre en dyr rørledning fra Nordjyllandsværket til Jammerbugt. Og på den anden side synes vi ikke det kun er fjernvarmeforbrugerne, der skal sættes fokus på. Derfor har vi indledt et samarbejde med Jammerbugt Kommune om at undersøge, hvordan Vattenfall kan igangsætte og understøtte energi- og miljørelaterede initiativer, der kan være til gavn for såvel indbyggerne i Jammerbugt som Vattenfall. Det er ikke nyt for Vattenfall at engagere sig lokalt i de lande, hvor vi har aktiviteter. Det sker i stor udstrækning andre steder og er et tegn på vores interesse for at være en ansvarlig del af samfundet og vise vores engagement i udviklingen i lokalområder. Et af de projekter, der kan blive genstand for en nærmere undersøgelse er geotermisk varme. Et andet selskab arbejder med et projekt på dette område, og vi følger det for at se, om der kan være synergi mellem vores CCS projekt og geotermiprojektet. Det føler vi er værd at undersøge nærmere. Forhåbentlig kan det på sigt resultere i lavere varmepriser. Det har været vigtigt for os, at det er de samme folk fra Vattenfall, som indbyggerne i Jammerbugt møder hver gang, der afholdes møder i området. Vi tror på, at vi på den måde bedre kan skabe tillid, og så ved indbyggerne desuden, hvem de skal kontakte, hvis de har spørgsmål til projektet. Og jeg ved ikke hvor Lars Kalsen har set de mange sorte Audi'er, han omtaler. Ikke en eneste af de Vattenfall-medarbejdere, der har været i området, kører Audi, men derimod i mere almindelige "husholdningsbiler". Det næste borgermøde afholdes torsdag 14.5. kl. 19 i Vedsted Forsamlingshus. Her vil deltagerne – og forhåbentlig også Kalsen - høre de samme personer, som de tidligere har mødt, fortælle om udviklingen i projektet, forhold omkring de forestående 3D-seismiske undersøgelser og svare på spørgsmål fra borgerne. Vi håber på at se rigtig mange til mødet.