Masser af fritidstilbud til kommunens nydanskere

BROVST:Det skorter ikke på opbakning fra lokale foreninger og aktivitetsgrupper, når der i morgen eftermiddag holdes Foreningernes Dag på Brovst Skole. Integrationsrådet i Brovst Kommune står bag arrangementet, og formålet er at få kommunens nydanskere med i det lokale foreningsliv. Alle tænkelige foreninger og grupper møder op på Brovst Skole for at vise og fortælle om deres tilbud til de nye borgere - både børn, unge og voksne. Alle kommunens spejderkorps møder op, samtlige idrætsklubber kommer og vil fortælle om mulighederne for at spille håndbold, fodbold, badminton, bordtennis og tennis. Dartklubben og bridgeklubben stiller også op. For sang- og musikinteresserede er der også noget at komme efter. Brovst Pigegarde, Hanbokoret, Skovsgård Hornorkester, Gospelkoret og gruppen Top Pops vil underholde. De besøgende har mulighed for at prøve at spille og synge, og repræsentanter for kor og orkestre er parate til at besvare spørgsmål. - Baggrunden for arrangementet er bl.a., at vi i integrationsrådet har erfaret, at mange af de borgere, der skal integreres, er usikre på, hvordan de kommer med i de forskellige foreninger, siger integrationsrådets sekretær Kjeld Eskildsen. Foreningsdagen retter sig bredt mod alle borgere i kommunen, så arrangørerne håber på stor tilslutning af både nye og "gamle" borgere. I forbinddelse med Foreningernes Dag er udarbejdet en pjece om størstedelen af de foreningsaktiviteter, der primært er rettet mod børn og unge. Pjecen er produceret på både dansk og indonesisk. I Brovst Kommune er der ca. 30 voksne og deres børn, som har fået flygtningestatus og er parate til at blive integreret. Det er hovedsagelig irakere og indonesere. Desuden er der i kommunen et antal russere, thailændere og afrikanere, der har fået familiesammenføring.