EMNER

Masser af glimmer- bøsser

Det har været et dejligt forår for glimmerbøsserne. Varme, sol og næsten ingen regn er ideelt for de små sorte biller, der elsker at boltre sig i rapsplanternes knopper. - Nu, hvor rapsplanterne er begyndt at blomstre, betyder antallet af glimmerbøsser ikke så meget længere. Det er mens, blomsterne stadig kun er knopper, at glimmerbøsserne skader planten, fordi hunnerne lægger deres æg i blomsterknopper. - Larverne lever af blomsterstøvet, og de kan udhule frøanlægget, så der ikke sættes frugt. Der er kommet mange af dem i år på grund af det varme vejr, og derfor har der været ekstra grund til at køre ud og sprøjte rapsmarkerne, forklarer landskonsulent med speciale i plantebeskyttelse på Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Ghita Cordsen Nielsen til foodculture.dk. Bekæmpelsen af glimmerbøsserne vanskeliggøres af en stadig mere udbredt resistens mod mange af de skadedyrsmidler, der har været brugt mod billen. Omfanget af resistens har bredt sig hvert år, og resistente glimmerbøsser findes i hele landet. En undersøgelse fra Tyskland har vist, at knap 40 procent af glimmerbøsserne i Tyskland var højresistente mod mange af midlerne i 2008. Der findes dog nye midler, der også kan bekæmpe den, og som desuden kan sprøjtes ud, uden at det går ud over bierne, selv om man sprøjter i dagtimerne, siger Ghita Cordsen Nielsen til FoodCulture.dk.