Masser af græs på skovens arealer

Skov- og Naturstyrelsen Thy søger naturplejere på fire ben

Claus Rasmussen, Skov- og Naturstyrelsen Thy glæder sig over, at græsset gror på de åbne arealer. Der er dog skår i glæden, for der er mange på kreaturer og andre græsædere, som kan afgræsse arealerne. Arkivfoto

Claus Rasmussen, Skov- og Naturstyrelsen Thy glæder sig over, at græsset gror på de åbne arealer. Der er dog skår i glæden, for der er mange på kreaturer og andre græsædere, som kan afgræsse arealerne. Arkivfoto

Græsset trives på Skov- og Naturstyrelsens arealer i Thy og det i en sådan grad, at forstfuldmægtig Claus Rasmussen hellere end gerne hører fra landmænd og andre, der mangler græsningsarealer til deres dyr. – Afgræsningen er del af den naturpleje, vi udfører på arealerne, så vi har god brug for dyrene. Alternativet til den naturlige afgræsning er, at vi må pleje arealerne på anden vis, eksempelvis med afbrænding, siger Claus Rasmussen. Læs mere i Thisted Dagblads mandagsudgave