Børnepasning

Masser af ideer til sjov leg

Nyt koncept skal både sikre bedre og mere udfordrende legepladser

Legepladserne i Aalborg Kommune er tidligere blevet kritiseret for at være i en sørgelig forfatning. Blandt andet her i børnehaven Stjernestund, som fik alle sine legeredskaber fjernet efter besøg af en sikkerhedsinspektør. Men nu er der lavet et helt nyt koncept, som både skal forbedre børnenes sikkerhed og legemuligheder.

Legepladserne i Aalborg Kommune er tidligere blevet kritiseret for at være i en sørgelig forfatning. Blandt andet her i børnehaven Stjernestund, som fik alle sine legeredskaber fjernet efter besøg af en sikkerhedsinspektør. Men nu er der lavet et helt nyt koncept, som både skal forbedre børnenes sikkerhed og legemuligheder.

Det skal være in at være udenfor. Det fremgår af et nyt koncept for legepladser og andre uderum i Aalborg Kommune. Konceptet er udarbejdet af en arbejdsgruppe, som har været nedsat på tværs af forvaltningerne, og ifølge rådmand Mai-Britt Iversen (S) har man også haft en konsulent til at analysere de eksisterende legepladser i daginstitutionerne. - Det må godt være lidt farligt, mener hun. - Det skal selvfølgelig ikke være sådan, at børn kan hænge fast og blive kvalt i anoraksnore. Sikkerheden skal være i orden, men udearealerne må alligevel gerne inspirere til vild leg eller noget, der kan få pulsen op og styrke børnenes motorik, forklarer hun. Mai-Britt Iversen har også tidligere været en varm fortaler for, at der blev kigget nærmere på området. Især fordi Aalborg Kommune på et tidspunkt blev nødt til at sløjfe flere legepladser efter besøg af en inspektør, der tjekkede sikkerheden. - Nu har vi heldigvis fået et rigtigt god rapport med ideer til, hvordan vi kan gøre tingene bedre, forklarer hun. - Det behøver jo ikke altid være så fint og dyrt, som man måske skulle tro. Så jeg glæder mig meget til at kigge nærmere på mulighederne, tilføjer hun. Fremover skal den ideelle legeplads både have arealer til vild leg og løb, steder til hvile og afslapning, variation i terræn, materialer og beplantning, legeredskaber der stimulerer motorikken, naturmaterialer som sand og vand til fantasileg, grønne områder med gemmesteder og klatremuligheder samt læ og ly, så børn og voksne kan være ude året rundt. Målet er at øge den tid, børnene bruger udenfor og motivere dem til at bruge uderummet til aktiviteter, der traditionelt har foregået indenfor. Forvaltningen har allerede brugt 850.000 kroner på forbedring af seks legepladser, hvor konceptet er blevet brugt i større eller mindre omfang, og ifølge Mai-Britt Iversen skal det også anvendes, når kommunen går i gang med at anlægge legepladser ved de tre nye vuggestuer. - I stedet for at købe en masse nye og dyre legeredskaber, kan man lave en masse ved at ændre på det, der er der i forvejen, forklarer ergoterapeut Lise Nevstrup Andersen. Hun har interviewet et hav af børn og voksne i forbindelse med den ny rapport. Og efter hendes mening har udearealerne "potentialet til at blive de bedste rum i hele børnehaven". Samtidig med arbejdet med det ny koncept har otte børnehaver i Aalborg Øst fået konsulenthjælp til at forbedre deres legepladser og udendørsaktiviteter. Projektet hedder "Udeliv", og håbet er naturligvis, at det også kan inspirerer andre.