Masser af investeringer i varmeværk

Penge tilbage til forbrugerne trods underskud

Skattepolitik 19. september 2002 08:00

GJØL: Planerne om Gjøl Private Varmeværks deltagelse i et EU-støttet pilotprojekt om alternativ og billigere varmekilder blev tirsdag aften gennemgået af værkets formand, Arne Nielsen, da omkring 50 forbrugere fra de 305 tilsluttede husstande var mødt op til generalforsamlingen, der blev holdt på Gjøl Kro. Formanden kunne fortælle forbrugerne, at de får penge tilbage, og det selv om værket kommer ud af året med underskud. - Vi har betalt 334.347 kr. eksl. moms tilbage til forbrugerne, og årets resultat er et underskud på 22.438 kr. Det skyldes nye skatteregler, og bestyrelsen bestræber sig på, værket undgår at betale skat, siger Arne Nielsen. Prisen er sænket med 6,5 ører per kilowatt inkl. moms til 68,125 ører. Arne Nielsen kunne også give håb om mere støtte fra Energistyrelsens hjælpepakke. Ved første udbetaling fik værket en halv mio. kr., det var for lidt, mener bestyrelsen, som med held har klaget til styrelsen. - De har erkendt, at vores støtte er udbetalt på baggrund af forkerte beregninger. Men de kan ikke give os flere penge, fordi kassen er tom. Dog er der en ny pulje på 85 mio. kr. formentlig med udbetaling sidst på året, som styrelsen har opfordret os til at søge af, siger Arne Nielsen. Han kom også ind på værkets fremtid og pilotprojektet med at benytte et flisforgasningsanlæg, som er en moderne udgave af en gasgenerator. - Der er et næsten færdigbehandlet tilskud fra EU på 4,5 mio. kr., og der ventes et tilsvarende beløb fra Energistyrelsen, siger Arne Nielsen og understreger, at en forudsætning for projektet er, at der kan spares mindst 20 procent på varmeprisen. - Og der bliver ikke sat investeringer i gang, uden at projektet er godkendt og besluttet på generalforsamlingen, siger Arne Nielsen. Desuden har værket vundet retssagerne mod leverandører. Det betyder, at Tarco skal opstille en ny skorsten, og at Teknodan skal komme med et nyt styresystem, da det tidligere edb-program ikke var år 2000 sikret. Generalforsamlingen gav genvalg til Arne Nielsen, Tonny Andersen og Jan Jørgensen. Jane Nielsen ønskede ikke genvalg og afløses af Gert Andersen. Den øvrige bestyrelse er Calle Østergaard og kommunens repræsentant, Finn Kornum (V). Bestyrelsen konstituerer sig i aften.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...