Masser af muligheder

Lægeløse patienter. Spøgelsespatienter. Medierne summer med de ord i den her tid. Men uanset hvad man kalder borgerne, så vil vi gerne slå fast med syvtommersøm: Alle borgere i Region Nordjylland kan komme til en læge, når de har brug for det!

Dermed ikke være sagt, at vi ikke har problemer med at finde praktiserende læger. Det har alle regioner – vi måske mere andre. Og det vil vi ikke acceptere. De praktiserende læger og regionen føler et fælles ansvar for at sikre den nødvendige lægedækning i hele regionen. Derfor har vi i samarbejde udtænkt en række spændende projekter, der fremover vil gøre Nordjylland til et sandt eldorado for de unge læger, der uddanner sig til praktiserende læge. Vores mål er nemlig at gøre Nordjylland til en spydspids indenfor det lægelige speciale Almen medicin, som er familielægens baggrund. Dermed håber og tror vi, at de kommende læger ser bort fra de geografiske barrierer, som vi udmærket ved eksisterer i dag. I stedet vil de forhåbentlig fokusere på et unikt spændende og udfordrende fagligt miljø. Tankerne er tænkt, og en del er allerede godt på vej til at blive virkelighed. Mere om det senere. Først vil vi snøre den pose til, vi åbnede ved at sige, at ingen nordjyde er afskåret fra at komme til en læge, når de har brug for det. I dag mangler vi praktiserende læger i Region Nordjylland. Ikke mange, men nok til at nogle få patienter (65) står uden fast læge, og lidt flere bliver betjent af en vikarordning eller lignende. Men det er heller ikke i orden. Alle nordjyder har ret til en fast læge, og det er målet, vi skal nå. For at nå det skal vi have flere læger til Nordjylland, som ønsker at uddanne sig i specialet og efterfølgende slå sig ned som praktiserende læge. Og her kommer vores fælles oplæg ind i billedet. Lad os blot nævne et par ting fra oplægget. Vi planlægger en mentor-ordning, hvor ældre, erfarne praktiserende læger bliver mentor for de unge læger, der uddanner sig til speciallæger i Almen medicin. Vi er på vej med brobygningsprojekter, hvor studerende på anden del af medicinstudiet bliver ansat i vikariater hos en praktiserende læge. Formålet er, at de studerende får mulighed for at møde gode rollemodeller, spændende projekter og ikke mindst at få afprøvet eventuelle fordomme/forestillinger om specialet. Vi vil oprette et uddannelsesforløb med en kombination af uddannelse og forskning. Der er allerede nu ved at blive oprettet en forskningsenhed for almen praksis i Region Nordjylland. Der er mange andre aktiviteter på bedding. Alt sammen for at gøre det faglige miljø indenfor Almen medicin så attraktivt som muligt, så vi sikrer det nødvendige antal praktiserende læger til Nordjylland. I kraft af det samarbejde, vi har etableret mellem specialet og regionen, håber vi at få mange gode kræfter i spil. Så mange, at indtrykket af Nordjylland bliver vendt til et lysende forbillede, som flest mulige bare har lyst til at være en del af.