Turisme

Masser af oplevelser for turister

Et natureksperimentarium og et videncenter skal give turismen i Løkken et løft

LØKKEN:- Et natureksperimentarium og et videncenter vil kunne give turismen i Løkken et løft. Det mener arkitekt Jørgen Franck, Løkken, der gerne vil bidrage til at gøre Løkken til en spændende turistby inden for de kommende 10 år. - Hvis vi ser isoleret på turismen, skal vi være opmærksomme på, at vi ikke udelukkende satser på traditionelle turistmæssige løsninger, men at vi finder den rette kombination, der giver vedholdende stabilitet til gavn for Løkken, men samtidig noget, vi selv kan lide og ønsker at benytte os af, siger Jørgen Franck til NORDJYSKE Stiftstidende. - For at kunne skabe økonomisk vækst skal der tænkes stort. Og det skal være stort på en sådan måde, at det vi måtte blive enige om at gennemføre med ret stor sikkerhed vil gøre regionen endnu mere attrakt, anlægsmæssigt stabilt og vedholdende for publikum et enestående seværdigt arrangement. Et sted man gerne vil komme til igen, og hvor tilflyttere kunne tænke sig at bo. - Jeg tror, at Løkken netop nu udviklingsmæssigt befinder sig midt i vadestedet. Planlægger vi ikke nu, vil andre byer omkring os nok komme os i forkøbet. Derefter vil det blive svært at få etableret et længe næret ønske om et økonomisk opsving. Jørgen Francks bud på en kommende fornyelse ligger helt klart placeret på det store areal øst for hovedvejen - Bikubearealet. Og gerne med mulig udvidelse såvel mod syd som mod øst. - Man kan vælge mellem ballongynger og et vandland - eller et mere roligt og afbalanceret arrangement, som en etablering af en naturpark, der indholdsmæssigt vil kunne beskæftige heldagsturister i alle aldersklasser. Natureksperimentarium Jørgen Franck siger, at dette skabes fysisk ved opførelse af et par centre til brug for udstillingsvirksomhed af forskellige art. Hans idé er et natureksperimentarium og et videncenter. Jørgen Franck kalder det "Sneglehuset", fordi han forestår bygningen udformet som et sneglehus. - Et sådant sted vil kunne skabe stor interesse i alle aldersklasser med et højt oplevelsesniveau og aktivitetsskabende. Der vil kunne dannes helårs-forretninger uanset vejret. Jørgen Franck mener, at der foruden de foreslåede bygninger vil komme andre servicebetone bygninger til. - Der lægges samtidig stor vægt på etableringen af udendørs aktiviteter af forskellig art, ligesom der ved alle anlagte ting tages et stort hensyn til naturens bevarelse med et hensyntagen til en minimal nedslidning. - Foruden bygningerne vil der blive anlagt mindst to store søer, med et forhåbentligt rigt fugleliv, om som en nærliggende idé fiskemuligheder. Dyrepark - Samtidig skal man forestille sig en dyrepark, hvor der aktivitetsmæssigt kunne blive budt på forskellige ting til børn og unge - herunder børns bedste kæledyr - hesteridning på anlagte ridestier, en naturlegeplads samt en markedsplads, hvor der vil kunne arrangeres koncerter og mindre teaterforestillinger. Det skal være et repertoire, der både vil interessere børn og voksne. Jørgen Franck fortæller, at fuldt udbygget er det meningen, at arealet samtidig vil indeholde et hotel med mindst 45 dobbeltværelser, en restaurant på første sal med en underliggende bistro samt et par sidebygninger med dobbeltværelser udvidet til familier med børn. - Samtidig er der planlagt et varieret boligbyggeri, bestående af én og to etagers helårshuse udført i træ med afstemt varieret farvevalg. - Landskabsmæssigt skal arealet bibeholdes og skånes så meget som muligt. - Hvis det er muligt ad åre at gennemføre hele dette projekt, vil området i sin endelige fremtoning - såvel bygningsmæssigt som landskabsmæssigt - blive en attraktion. - Fuldt udbygget vil der blive skabt en del arbejdspladser, siger Jørgen Franck. Jørgen Franck mener, at det er realistisk at gennemføre projektet inden for mellem seks og 10 år. Han mener, at det er et projekt til ca. 450 mio. kr.