EMNER

Masser af påbud på vej

AALBORG:Masser af grundejere har i de seneste dage fået påbud fra Aalborg Kommune om at holde deres fortove i orden. Og det er i høj grad naboklager, der ligger bag. - Vi har normalt holdt lav profil på naboklagerne, men når vores tilsynsassistenter har været ude, har de da haft det med i overvejelserne, fortæller afdelingsleder Ulrik Petersen fra Teknisk Forvaltning. Kommunen har tre tilsynsassistenter, som drager rundt og kigger på forholdene - både hos private og på kommunens egne arealer. - De kører rundt og registrerer skader på skilte, huller i fortove og den slags, og de kigger lige så meget på vores egne fortove som de private, siger Ulrik Petersen. Han har ikke tal på, hvor mange påbud der er sendt ud i den seneste tid, men det er flere end normalt. Og flere kan følge. Kommunen er nemlig først ved at lade kampagnen bundfælde sig efter at have sendt foldere ud, og hvis det ikke hjælper vil der blive sendt flere påbud ud. Og grundejerne kan godt spare sig at klage med henvisning til kommunens egen vedligeholdelse. - Vi ved godt, at det ikke er lige godt alle steder. men vi har et budget der skal holdes, og der er altså strengere krav til grundejerne end til kommunen. Sådan er det også med snerydning, siger Ulrik Petersen. Når en grundejer får et påbud har vedkommende fire uger til at rette op på tingene, nden kommunen går videre med sagen. I helt grelle tilfælde ender arbejdet med at blive gjort af det offentlige - på borgerens regning.