Masser af plads på skolen

Havbakkeskolen i Als tilbydes ekstra kvadratmeter

ALS:Efter sidste skoleårs byggerod fremstår Als Skole - eller Havbakkeskolens Als-afdeling - nyrenoveret og ikke mindst indrettet efter de krav, nye undervisningsformer stiller. Desuden kan skolen ligefrem vælte sig i plads, i hvert fald i forhold til, hvad man oprindeligt havde tænkt, og hvis man på skolen selv vil. Inden sommerferien flyttede biblioteket nemlig endeligt ud af den tidligere inspektørbolig, og samtidig synes Als Hallens planer om at oprette et motionsrum i det gamle skolekøkken at være endeligt droppet. Inspektørboligen rummer nu kun Lokalhistorisk Arkiv, og fra kultur og familieudvalgets side har man netop besluttet at tilbyde bygningen til skolen. Med tilbuddet følger de penge, kommunen har afsat til el, vand, varme og rengøring , samt et beløb til den indvendige vedligeholdelse, som skolen så til gengæld overtager ansvaret for. Den udvendige vedligeholdelse varetages af teknik og miljøforvaltningen, og sådan foreslås det også at være fremover. Kravet er i øvrigt, at Lokalhistorisk Arkiv fortsat kan have til huse i bygningen, som også skal rumme ungdoms- og juniorklubben, når "skolefritidsordningens" bygning, Rosenvej 1, er solgt. Med hensyn til motionsrummet synes det at være strandet på, at man ikke kunne få tildelt EU-støtte fra Leader+-puljen. Det gamle skolekøkken står dermed ubrugt hen, efter at skolen formedelst 700.000 kroner indrettede et nyt i tilknytning til de øvrige faglokaler. Skolekøkkenet skulle være solgt til hallen, som altså agtede at indrette motionsrum. Men den plan er ifølge borgmester Karl Christensen droppet. De 400.000 kroner, Als Hallen skulle have betalt, kommer ikke som sådan til at mangle i kommunekassen, eftersom salgssummen ikke har været indregnet i budgettet, oplyser borgmesteren. Nordjyske har tidligere skrevet, at flytningen af skolekøkkenet skete af hensyn til Als Hallen for at give plads til motionsrummet. Det er ifølge borgmesteren ikke korrekt: Køkkenet blev ifølge Karl Christensen flyttet på anmodning fra skolen.