Klim

Masser af ros til opkrævere

VILSUND:Spareforeningen Julens Glæde i Sundby, Vilsund og Skjoldborg holdt fredag aften generalforsamling i Sundby Klubhus. Formanden, Ellen M. Christensen, Vilsund, oplyste i sin beretning, at 159 sparere, uændret fra 2006, fordelt med 47 i Sundby (48 året før), 84 i Vilsund (85) og 28 (26) i Skjoldborg, har opsparet 631.250 kr. mod 595.195 kr. i 2006, en fremgang på seks procent. Der lød megen ros til de tre opkrævere, Bjarne Nystrup Klim, Sundby, Inger Hansen, Vilsund, og Anette Møller Jensen, Skjoldborg, for deres indsats og medvirken til fremgangen. Da Bjarne Nystrup Klim har ønsket at fratræde, vil hans rute blive passet af Annette Møller Jensen sammen med Skjoldborg-ruten. Valget til bestyrelsen gav genvalg til Ellen M. Christensen, Benny Andersen og Jens Godiksen, begge Sundby. Ny suppleant blev Helle Klim, Sundby. Bestyrelsen konstituerede sig straks efter generalforsamlingen med genvalg af Ellen M. Christensen som formand, Inger Hansen som kasserer og Anette Møller Jensen som sekretær. AS