Masser af væltede træer

Lars Hofmeister
Man­ge ste­der i stor­kom­mu­nen væl­te­de træ­er­ne ud over ve­jen. Som her ud for Ellinggaard på Mariendalsvej, hvor to 200 år gamle bøgetræer måtte kapitulere. Thomas Karlsen er i gang med motorsaven. foto: pe­ter bro­en
Kvissel 15. januar 2007 05:00

FREDERIKSHAVN: Frederikshavn Politi kunne i går sidst på eftermiddagen konstatere, at stormen ikke medførte alvorlige personskader. Til gengæld er der væltet masser af træer - og en enkelt husgavl. Flere tagplader rykkede sig løse, og af frygt for, at tagplader på ridehallen i Skagen ville styrte ned, måtte Falck spærre området af. I Skagen styrtede den ene gavl på Fiskemelsfabrikken sammen, og også her blev området spærret af. Desuden havde Frederikshavn Politi fået anmeldelse om væltede træer på Østkystvejen ved Sæby, i Skærum, ved Bangsbo Museum, ved Brøndums Hotel, i Nielstrup, to steder i Aalbæk, flere steder på Mariendalsvej samt ved Kvissel Station, hvor et væltet træ spærrede den ene halvdel af banelegemet. Vagthavende ved Frederikshavn Politi oplyser, at de væltede træer flere steder skabte midlertidigt kaos på vejene.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...