Israel

Massiv hjælp

HAITI/ISRAEL:De færreste ved, at Israel yder en massiv hjælpeindsats på Haiti. Det israelske militære korps på 250 arbejdede alt, hvad de magtede i en fuldt udstyret operationsstue, intensivafdelinger, børne- og fødeklinikker, laboratorier, et røntgenanlæg og et apotek, der blev opstillet på byens Antoine Izmery fodboldbane. En tredjedel af det medicinske team på 40 læger, 20 paramedicinere og sygeplejersker samt teknisk personale er reservister, der meldte sig frivilligt til Haiti katastrofehjælps team. De behandler 500 patienter om dagen. Men det hører vi ikke noget om i danske medier. Hvorfor?