Massiv modstand mod Airpark-projekt

Naboer frygter, at airpark vil ødelægge dyreliv og naturidyl ved Kokkedal

SKOVSGÅRD:Modstanden mod en adventure- og air-park i Kokkedal Skov var stor hos de omkring 30, der havde taget imod invitationen til at komme til orienterings- og debatmødet på Skovsgård Hotel. Dyreliv og naturidyl bliver ødelagt, lød det fra mange af tilhørerne. Initiativtagerne, Francois Grimal, Peter Brandt Larsen og Palle Jensen, alle fra Thisted, havde indkaldt til mødet for at præsentere projektet og for at høre borgernes mening om planerne. Palle Jensen lagde ud med at beskrive projektet. Han kunne blandt andet fortælle, at inspirationen til projektet er fundet i Frankrig, hvor der er over 400 airparker. En airpark består af platforme, som er placeret i træerne i højder fra en til tyve meter. Mellem platformene er der spændt stålwirer, som man kan klatre eller kurre hen ad, mens man er spændt forsvarligt fast. Palle Jensen fortalte, at det er planlagt, at der skal være i alt 66 baner af forskellig sværhedsgrad fordelt på to områder på 80 x 80 meter og 75 x 60 meter i Kokkedal Skov, og at initiativtagerne forventer 20.000 gæster hvert år i sæsonen, der skal løbe fra maj til udgangen af oktober. Palle Jensen fortalte, at der var flere grunde til, at Kokkedal Skov var valgt til projektet. - Der er mulighed for at etablere et glid på 160 meter, og her er de nødvendige høje, stærke træer. Samtidig vil det være med til at udvikle et yderområde i Nordjylland, og udviklingen af turisme har topprioritet for Brovst Kommune, og så vil 20.000 besøgende være positivt for det lokale erhvervsliv. Francois Grimal viste videoklip fra to forskellige airparker i Frankrig og gjorde opmærksom på, at banerne vil blive lavet sådan, at de ikke skader træerne. God ide, men ikke her Efter orienteringen var der mulighed for at stille spørgsmål, og intet tydede på, at de fremmødte var blevet mere positive af at have fået mere information. Villy Sørensen var bekymret for dyrelivet. - Hvordan kan I sige, at det ikke vil have nogen indflydelse på naturen, når 20.000 mennesker skal besøge en park på to hektar? Dyrene vil flygte og ikke komme tilbage, når parken er lukket. Villy Sørensen kaldte ideen om en airpark for god, men placeringen forkert, da Kokkedal Skov er af beskeden størrelse. Mogens Hansen var helt enig med Villy Sørensen, men derudover var han utilfreds med informationen omkring projektet. - Min kone hørte det i radioen, men jeg troede simpelthen ikke på det. I kan kalde det en airpark eller en klatrepark, jeg kalder det en jammerpark. Der må være andre steder, I kan placere det. Francois Grimal undrede sig lidt over, hvorfor det skulle være bedre at placere det et andet sted. Villy Sørensen forklarede, at dyrene i Kokkedal Skov ikke kan flytte til områder med tilsvarende levevilkår, mens der er 100 hektar med samme levevilkår i Tingskoven, som derfor vil blive mindre påvirket. Francois Grimal forklarede, at Kokkedal Skov ikke bare var tilfældigt valgt. - Vi har brugt seks måneder på undersøgelser og forberedelser, og vi har haft en gruppe fra Frankrig heroppe i tre uger for at finde det bedst egnede sted, og det har været Kokkedal. Hører hjemme i Fårup Ketty Skriver Hansen fra den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening fortalte, at der sikkert var mange, der havde undret sig over, at Naturfredningsforeningen ikke havde gjort indsigelser mod den tilladelse, som initiativtagerne har fået fra Skov- og Naturstyrelsen. - Vi mente, at det var en så presserende sag, at vi sendte den til hovedforeningen. Grundet sygdom har de desværre ikke fået sendt en anke inden fristens udløb, men nu har vi heldigvis chancen grundet dispensationen fra planloven. Ketty Skriver Hansen mente, at det var bedre at placere parken i Fårup Sommerland. - Publikum til en sådan park vil ikke alligevel ikke værdsætte den fantastiske natur i Kokkedal, og så er det utroligt, at en biolog kan være så kold overfor naturen, sagde Ketty Skriver Hansen med adresse til biolog Palle Jensen. Palle Jensen mente, at naturfredningsforeninger konsekvent sagde nej til alt. - Hvis I bare altid siger nej, er der ikke nogen, der kan komme efter jer bagefter. Mange flere havde kritiske spørgsmål og kommentarer til de tre Thisted-folk. Generelt omhandlede de frygt for, at natur og dyreliv vil blive ødelagt, og at der vil blive mange støjgener i det rolige område. Afventer klagefrist Efter mødet var Peter Brandt Larsen noget overrasket over stemningen på mødet. - Jeg er noget overrasket over, at der ikke var flere, der var positive overfor projektet. I pausen var der dog et par stykker, der gav udtryk for, at de syntes godt om projektet, men vi har fået en masse med herfra. Formålet var jo at høre, hvad borgerne havde at sige. Peter Brandt Larsen så det positive i situationen: - Nu er der ikke nogen, der kan beskylde hverken os eller kommunen for at have fejet noget ind under gulvtæppet. Nu kan vi bare vente på klagefristens udløb og så se, hvad der sker der. Fristen for at komme med indsigelser udløber til nytår.