Lokalpolitik

Massiv modstand mod møller

Over 300 borgere protesterer mod vindmøller ved Filholm.

Borgere i Stenum-området ønsker ikke 150 meter høje møller ved Filholm. 	Arkivfoto

Borgere i Stenum-området ønsker ikke 150 meter høje møller ved Filholm. Arkivfoto

Mølleplanen ved Stenum er i strid modvind hos de omkringboende borgere. Det fremgår af den lange stribe indsigelser, som Brønderslev Kommune har modtaget i forbindelse med fordebatten. Sagsbehandler Tine Astrup Jakobsen oplyser, at der er kommet markant flere indsigelser mod dette projekt end ved tidligere vindmølleplaner i kommunen. - Til dette projekt er vi oppe på over 300 indsigelser. De andre planer har måske haft 10-20 indsigelser. Massiv modstand Hermed må man konstatere, at modstanden mod vindmølleprojektet er massiv, og det er nu op til politikerne at tage stilling til mølleprojektets videre skæbne. Sagen skal behandles af Miljø- og teknikudvalget 10. juni og i økonomiudvalget 15. juni. Her kan politikerne i de to udvalg kan vælge at stoppe vindmølleprojektet ved Filholm - eller de kan vælge at lade planarbejdet fortsætte. - Hvis de lader projektet køre videre, skal der laves en VVM-redegørelse, en lokalplan og et kommuneplantillæg. Ved VVM-redegørelsen skal man vurdere de forskellige miljømæssige konsekvenser, det kan have at stille vindmøller op i området, fortæller Tine Astrup Jakobsen. Overholder støjgrænser Selve planarbejdet betaler ansøgeren. Hvis planarbejdet fortsætter, skal byrådet forholde sig til det endelig materiale, og godkender byrådet projektet, vil der være otte ugers offentlig høring. Området ved Stenum blev udpeget til vindmølleområde i den nye kommuneplan, byrådet vedtog i maj 2010. - Vindmølleprojektet ved Stenum vil kunne overholde alle afstandskrav, og de foreløbige støjberegninger viser, at de vil kunne holde støjgrænserne - men vi kan selvfølgelig ikke udelukke, at der kan dukke noget op, der kan betyde, at man ikke kan gennemføre projektet, hvis eller når man går i gang med at lave VVM-redegørelse, tilføjer Tine Astrup Jakobsen. Frygt for værdiforringelser Fælles for mange af indsigelserne er frygten for visuelle gener, skyggegener, lavfrekventstøj samt heraf følgende værdiforringelse af områdets boliger. I en af indsigelserne fra Filholmvej hedder det blandt andet: - Vi er meget motiveret for vindmøller og grøn energi, og har i mange år ikke opvarmet vores hus med fossile brændstoffer. Dog fik vi et chok, da vi fik meddelelsen om opsætning af tre kæmpevindmøller tæt ved vores ejendom. De er voldsomt store. Vi har været i Haverslev for at se og høre, hvor store de i virkeligheden er, og hvor meget de larmer. Det bekræftede vores chok. Vi vil på det kraftigste modsætte os, at disse såkaldte "havvindmøller" bliver opsat så tæt på vores ejendom, skriver to af indsigerne, der konkluderer at: Hører hjemme på landet - Opsætning af møllerne i den planlagte størrelse, hører hjemme på havet og ikke ved menneskeboliger. Vi håber, byrådet har det fornødne mod til at sige nej til planerne, og tilgodese os og vore naboer med det liv i fred og ro, vi har i dag. En af indsigerne gør opmærksom på, at området ved Filholm var på dagsordenen i 1999, og at byrådet dengang besluttede, at der ikke skulle opsættes vindmøller, fordi det ville ødelægge den flotte natur og udsigt over Thise Bakker. - Men det er åbenbart blevet anderledes, trods at møllerne er blevet næsten dobbelt så høje, skriver indsigeren.