Lokalpolitik

Massiv protest mod biogasanlæg

Både byens borgere og erhvervsliver er imod planlagt placering

NØRAGER:Initiativtagerne bag planerne om at etablere et stort biogasanlæg i udkanten af Nørager by får kamp til stregen i deres bestræbelser på at realisere projektet til mellem 70 og 100 mio kroner. For da fristen for at gøre indsigelser mod forslaget til lokalplanforslaget for biogasanlægget udløb i denne uge, havde rigtig mange af byens borgere og erhvervslivet benyttet muligheden for at markere deres modstand. En borgergeruppe har som tidligere omtalt i NORDJYSKE i denne uge afleveret 381 underskrifter mod projektet fra borgere inden for bygrænsen. Andre, blandt andet to hold ægtepar, højtalervirksomheden Dali på Grynderupvejen, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Hobro og Nørager Kommune, har også afleveret deres skriftlige indsigelser. Det samme har i fællesskab en gruppe på syv beboere på henholdsvis Bratbjergvej, Grynderuppvejen og Gl. Tværvej. Politisk behandling Allerede mandag morgen samles de fem medlemmer af teknik- og miljøudvalget for at drøfte indholdet og argumenterne i de mange indsigelser. Udvalgsformand Søren Munk (V) ønsker ikke at uddybe sin holdning til indsigelserne, men vil afvente resultatet af de politiske drøftelser. Et andet medlem af udvalget, Ejvind Lassen (L), ser i øjeblikket tre løsningsmuligheder for biogasprojektet. - Vi kan enten sige foreløbig ok og og overlade det til amtet at foretage en bebudet VVM-screening inden den endelige godkendelse af lokalplanforslaget. En anden mulighed er en tæt dialog med projektmagerne, hvor betingelserne for miljøgodkendelsen med baggrund i indsigelser bliver strammet væsentligt op, understreger Ejvind Lassen og tilføjer: - Sidste mulighed er helt at forkaste det nuværende lokalplanforslag. Det vil reelt betyde, at folkene bag biogasprojektet skal starte forfra med at finde en alternativ placering og lave et nyt forslag til en nødvendig lokalplan. Amtet har ikke direkte gjort indsigelser mod lokalplanforslaget. I stedet har det vurderet, at projektet vil kræve en forudgående VVM-screening. Det betyder blandt andet, at Nørager Bio- og Miljøanlæg A.m.b.a. skal fremlægge et mere detaljeret projektmateriale for biogasanlægget som grundlag for en VVM-screening.