Massiv protest mod SFO-model

De store SFO'er skal ikke bøde for de små.

Det er et meget utvetydigt signal, politikerne i børne- og kulturudvalget skal forholde sig til på mandagens udvalgsmøde. 16 skolebestyrelser har sendt en skarp protest til politikerne mod forslaget om at finansiere en minimumbemanding i de små landsbyordninger ved at hente pengene fra de større SFO'er, der dermed må skære i bemandingen, typisk svarende til en fuldtidsstilling. Forslaget kommer oven i en allerede gennemført nednormering og endda en øget forældrebetaling, og det får skolebestyrelserne op på mærkerne. - Ikke nok med, at der sker en generel reduktion af det ugentlige timetal pr. barn fra 2,97 til 2,83, men samtidig lægges der op til en yderligere reduktion til 2,51 timer for at kunne tilgodese de små SFO'er, som skolebestyrelsen på Aabybro Skole skriver. - Ændringerne betyder, at personalet på de mindre skoler får gode og tålelige forhold. Til gengæld betyder det store omkostninger for de store SFO'er, hvor der vil blive færre ansatte og dermed mere pressede arbejdsvilkår, fastslår skolebestyrelsen. - Det er uforståeligt, at den eneste løsning for at skaffe tålelige arbejdsvilkår i de små ordninger er at tage midler fra de større. - Når politikerne ønsker at beholde et skolevæsen med 21 skoler, koster det. Men det er for nemt, for visionsløst og for kortsigtet blot at skabe bedre vilkår for de mindre ved at tage fra de større. Det må kunne lade sig gøre i Jammerbugt Kommune at diskutere og finde frem til visionære løsninger, som alle kan se fornuften i, lyder bredsiden fra Aabybro Skole. I høringssvarene er der stor forståelse for, at de små landsbyordninger skal have en minimumbemanding for at fungere, men pengene skal hentes et andet sted. - Find dem uden for området, lyder opfordringen.