Frederikshavn

Massiv vækst i Nordjysk Bank

FREDERIKSHAVN:Nordjyske Bank nåede i første kvartal af 2006 et resultat før skat på 35 mio. kr. - svarende til en forrentning af egenkapitalen primo med 18,5 pct. pro anno. Banken kalder det tilfredsstillende, og peger på, at det er sket i et stærkt konkurrencepræget marked. I forhold til samme periode forrige år er resultatet før skat forøget med 11 mio. kr., en stigning på 46 pct. Udvikling i resultatet skyldes især en stigning i det samlede forretningsomfang på 14 pct. til i alt 9,7 mia. kr. Udlån er i forhold til 1. kvartal forøget med 26 pct. til i alt 3,7 mia. kr. Indlån er i samme periode vokset med 15 pct. til i alt 4,3 mia. kr. Nettorenteindtægter er forøget med på 3,3 mio. kr. til i alt 53,4 mio. kr., men gebyrer og provisionsindtægter samt andre indtægter er forøget endnu mere, med 6,2 mio. kr. til i alt 25,9 mio. kr. Denne stigning kan især henføres til en betydelig aktivitetsstigning i forbindelse med kunders handel med værdipapirer og kapitalforvaltning.