Boligselskaber

Massive lejeproblemer i Hirtshals

Tomme lejligheder skaber problemer for de almene boligselskaber

Der er man­ge tom­me le­je­bo­li­ger i Hirts­hals, og det gi­ver røde tal hos de stør­ste ud­le­je­re af al­me­ne bo­li­ger i Hirts­hals.ar­kiv­fo­to: Micha­el Koch

Der er man­ge tom­me le­je­bo­li­ger i Hirts­hals, og det gi­ver røde tal hos de stør­ste ud­le­je­re af al­me­ne bo­li­ger i Hirts­hals.ar­kiv­fo­to: Micha­el Koch

HIRTSHALS:Massive udlejningsproblemer og store underskud. Det er virkeligheden for de største udlejere af almene boliger i Hirtshals. Der var 69 tomme lejemål ved Landsbyggefondens seneste opgørelse i Hirtshals pr. 1. juli. Hirtshals Kommune er dermed indehaver af en rekord, som man sikkert ikke vil prale med, for byen ved Skagerrak topper listen i Nordjylland, når man opgør antallet af ledige lejligheder i procent. - Vi har virkelig et økonomisk problem, og derfor skal alle muligheder vendes, siger forretningsfører hos Boligselskabet Nordjylland, Bendix Jensen. Der er ganske enkelt for mange boliger i forhold til efterspørgslen. Udlejningssituationen på Åbrinken i Uggerby er uholdbar. Det har nærmest vist sig umuligt at udleje de seks boliger. - Vi har ikke lejere til den mængde udlejningsejendomme, som vi har i Uggerby, konstaterer Bendix Jensen. Hirtshals Boligforening har store udlejningsproblemer i Jernbanegade samt i Ulvkærparken i Hirtshals, hvor man alene sidste år måtte notere et underskud på 377.416 kr. Underskuddet skyldes primært udlejningsvanskeligheder. Underskuddet dækkes med tilskud fra den fælles dispositionsfond. Huslejestigninger kommer ikke på tale. - Det hjælper ikke noget at sætte huslejen op, for dermed får vi flere tomme lejligheder og større underskud, siger formanden for Hirtshals Boligforening, Ole Valsson. Hirtshals Boligselskab har primært problemer med at udleje de tre- og fireværelses familieboliger i Margretheparken. Der er også udlejningsproblemer, når det gælder Landsbyboligerne i Tuen. Boligforeningen betegner selv den økonomiske situation som særlig kritisk, når det gælder ungdomsboligerne. Her er underskuddet på 176.814 kr., og det stammer hovedsageligt fra lejetab og tab ved fraflytning. Derfor er der varslet huslejestigninger til lejerne. Borgmester Knud Størup (UP) mener, at de almene boligudlejere må gribe til handling. - Vi må erkende, at der er et stort overskud af almene boliger i Hirtshals Kommune. Der er kun de andre lejere til at betale, så man bør vurdere mulighederne for salg eller renovering, siger Knud Størup.