Miljø

Massive protester mod udvidelse

Borgere frygter, at større produktion vil forværre problemer med lugt og støj og rystelser i huse.

Rose poultry er nok for stort til vort lille lokalsamfund, men er samtidig arbejdsplads for mange lokale. At en virksomhed vil udvide, er vel et sundhedstegn, men det må modsat ikke ske på lokalsamfundets bekostning, hedder det i en af indsigelserne. Foto: Erik Sahl

Rose poultry er nok for stort til vort lille lokalsamfund, men er samtidig arbejdsplads for mange lokale. At en virksomhed vil udvide, er vel et sundhedstegn, men det må modsat ikke ske på lokalsamfundets bekostning, hedder det i en af indsigelserne. Foto: Erik Sahl

Rose Poultrys ansøgning om miljøgodkendelse til mere end en fordobling af produktionen på fjerkræslagteriet i Skovsgård møder massiv modstand hos beboere i byen. Ved klagefristens udløb var indkommet seks indsigelser fra en halv snes husstande. Beboerne frygter, at lugt-, affalds- og støjproblemerne fra slagteriet vil blive forværret ved øget produktion. Og at rystelserne i huse fra de mange tunge lastbiler vil blive endnu værre. I flere indsigelser pointeres, at slagteriets ønske om at udvide slagtningerne til også at omfatte weekender i hvert fald ikke vil kunne accepteres. - Nu er det sådan, at vi venter med at vaske og invitere til fødselsdage m.m. i weekenden, så vi kan sidde ude og hygge os. Hvis slagteriet også slagter i weekenden, er det hele ødelagt, hedder det i en af indsigelserne. En af klagerne, Henning Østergaard, Hollensvej 7, kræver, at der inden der tages endelig stilling til slagteriets ansøgning indkaldes til møde for beboerne i de omkringliggende gader, så hele "papirdyngen" kan blive gennemgået punkt for punkt. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende's Jammerbugt-sektion torsdag.