Lokalpolitik

Mastepraksis står ikke til diskussion

Det var i orden, at kommunen tilsidesatte gammel aftale med grundejerforening, mener rådmand

Gamle aftaler mellem Aalborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalg og borgerforeninger hverken kan eller skal gøres gældende, når forvaltningen i fremtiden behandler opstillingen af de såkaldte 3G-master. Det mener rådmand Mariann Nørgaard (V). Senest har tilsidesættelsen af en aftale fra 2003 mellem tidligere teknik- og miljørådmand Henrik Thomsen og Dall Villaby Grundejerforening sået intern splid i Teknik- og Miljøudvalget om forvaltningens behandling af mastesager. Ifølge aftalen fra 2003 skulle Dall Villaby Grundejerforeningen orienteres, hvis kommunen behandlede mastesager i området. Som NORDJYSKE fortalte den 6. marts skete det dog ikke, da forvaltningen for nylig gav tilladelse til, at en 3G-mast måtte rejses ved siden af byens børnehave. - Sådan en aftale giver borgerforeningerne indtryk af, at de har indflydelse på om en 3G-mast kan være på det pågældende sted, og det har de ikke, forklarer Mariann Nørgaard med baggrund i planlovens bestemmelse om nabohøringer. - Som kommune, når vi laver nabohøringer, er det alene på baggrund af højden på masten.Vi kan ikke give borgere indtryk af, at de har indflydelse på, hvad der bliver hængt op i masten, fortsætter hun. Dermed henviser hun til, at kommunerne i 2003 fik besked fra staten om, at masternes placeringer skal behandles som rene byggesager, hvor kun de allernærmeste naboer ifølge planloven har krav på at blive hørt. Dengang lød konklusionen fra videnskabsminister Helge Sander, at det ikke kan påvises, at stråling fra sendemasterne udgør nogen sundhedsrisiko, hvorfor kommunerne kun skal høre borgerne i forhold til landskabsmæssige hensyn. Mariann Nørgaard understreger, at der ikke har været nogen politisk diskussion om, hvorvidt Aalborg Kommunes borger- og beboerforeninger i fremtiden kan forvente at blive orienteret, hvis en af de kontroversielle master er ved at snige sig ind i nærområdet. Men hvis det står til rådmanden hører aftaler som den mellem Henrik Thomsen og Dall Villaby fortiden til: - Jeg synes kun, man skal høre dem, der er berettiget til at blive hørt. Ellers skaber man bare nogle falske forhåbninger hos nogle borgere, og det synes jeg ikke er rimeligt.