Master Ferries klar med nyt koncept for godstransport

Konventionel færge åbner mulighed for transport af gods og passagerer på helårsbasis

Den endelige beslutning om købet af 29-årige M/F “Fantasia” afhænger af forløbet af den igangværende aktieemission, som afsluttes 10. august. Arkivfoto

Den endelige beslutning om købet af 29-årige M/F “Fantasia” afhænger af forløbet af den igangværende aktieemission, som afsluttes 10. august. Arkivfoto

I kølvandet på en sæson, som efter alle solemærker at dømme bliver ud over al forventning med passagertal på mere end 300.000 forbereder Master Ferries sejlads med en konventionel orge til gods- og passagertrfænsport på ruten mellem Hanstholm og Kristiansand. Rederiet skal inden udgangen af august tage endelig beslutning om købet af den 29 år gamle færge M/F ”Fantasia”, der tidligere har sejlet under navnet ”Stena Nordica” på ruten mellem Frederikshavn og Göteborg. Såfremt alle forhold omkring erhvervelsen af færgen falder på plads, indsættes den på Master Ferries rute mellem Hanstholm og Kristiansand i oktober eller senest i november. Svein Olaf Olsen, der i øjeblikket fungerer som konstitueret administrerende direktør i Master Ferries oplyser, at den endelige beslutning om færgekøbet afhænger af udfaldet af en igangværende aktieemission i Master Ferries. Emissionen slutter i næste uge. Målet er at tegne ny aktiekapital for 42,6 millioner norske kroner. Aktierne tegnes i såvel Norge som i Danmark. - Vores forrentning er, at der kommer dansk kapital med i finansieringen af færgen, siger Svein Olaf Olsen. Interessen for at tegne aktier i rederiet har været stor i Norge, og alt tyder på, at der også er interesse blandt danske investorer. - Vi har option på færgen til og med august, så vi kender fristen for den endelige beslutning om et køb, siger Svein Olaf Olsen som understreger, at rederiet har Hanstholm som sin danske destination. Både for den konventionelle færge og for den nuværende hurtigfærge, ”Master Cat”. - Forudsætningen for at tilbyde aktier til danske investorer er, at der sejles på Hanstholm og ikke på andre danske havne, siger Olsen. Aktieemissionen skal skabe det kapitalmæssige grundlag for, at Master Ferries kan udvide sin forretning til dels en helårsaktivitet, dels til også at omfatte godstransport mellem Norge og kontinentet. - Hvis vi skal satse på fragt, har vi brug for en konventionel færge der også kan sejle på helårsbasis. Helårssejlads er nødvendig, hvis vi skal udbygge vores tilbud til også at omfatte godstransport, og helårssejlads vil også gøre det muligt at følge op på vores nuværende succes med passagertransport, siger Svein Olaf Olsen. Han skønner, at ”Master Cat” i løbet af denne sommers sejlads runder et samlet passagertal på mere end 300.000. - Hurtigfærgen er en fantastisk succes, men folk ønsker et konventionelt alternativ, så vi bliver mindre vejrafhængige og får mulighed for at sejle stabilt året rundt, siger Svein Olaf Olsen. Han forklarer, at rederiets godssatsning vil ske efter samme koncept som passagersejladsen - der skal konkurreres på prisen som et væsentligt parameter. - Taler vi godstransport fra Norge til Danmark er det vores vurdering, at kombinationen af en lav pris på overfarten og Hanstholm som dansk anløbshavn vi sikre os en konkurrencemæssig fordel. I forhold til færgehavnene i Nordjylland er Hanstholm omkring 90 kilometer tættere på den tyske grænse, og det betyder noget i forhold til et landtransporterhverv, hvor det er marginalerne, der har betydning for indtjeningen.