Master med tjek på sundhed

Leder af Sund By er blevet "master i sundhedsantropologi"

BROVST:Lone M. Jensen, leder af Sund By i Brovst, kan efter to travle år med fritidsstudier på Aarhus Universitet nu kalde sig "master i sundhedsantropologi" (MSA). Med denne uddannelse er hun blevet endnu bedre rustet til at sætte sig ind i problemstillinger omkring sundhed - og dermed bedre til at rådgive i spørgsmål om trivsel. Masteruddannelsen er taget på universitetets Institut for Antropologi. Det er en humanistisk-samfundsvidenskabelig uddannelse, og den er erhvervsrettet, idet der er gode muligheder for i løbet af studiet at relatere til eget arbejde. Uddannelsen kan tages samtidig med, at man arbejder, da den i høj grad er baseret på, at man møder op i weekender og på læsning derhjemme. Blomster og champagne Lone M. Jensen, 47, er glad for, at hun tog springet. Og hun er glad og taknemmelig for den store opbakning, hun har fået derhjemme i storfamilien (hendes tre børn og mand samt bonusbørn) - og hos kollegerne i Sund By-butikken, der ganske uventet mødte op på universitetet med blomster og champagne for at lykønske deres chef. - Jeg havde såmænd bare tænkt mig at fejre det med en tur i Ikea, siger den nye sundhedsmaster. Det var et ønske om ny faglig inspiration, der fik Lone M. Jensen til at tilmelde sig masterudannelsen: - For et par år siden begyndte jeg at trænge til ny inspiration. Jeg havde på det tidspunkt været omkring 11 år i sundhedsaftalen i Brovst og havde kun haft et lille afbræk i Nordjyllands Amt, hvor jeg i en periode var vikar for en af sundhedsfremmekonsulenterne, fortæller hun. - Vi har hele tiden taget fat om forskellige sundhedsfremmende og forebyggende projekter i Brovst, og det har gjort, at jeg på intet tidspunkt har følt, at arbejdet var hverken ensformigt eller manglede udfordringer. Borgere og samarbejdsparter har også hele tiden været gode til at komme med spændende idéer og behov, som vi er gået i gang med. Trængte til "nye øjne" - Men jeg trængte til "nye øjne" - nye måder at se tingene på. Der skyder mange spændende masteruddannelser op, men da jeg så pjecen med den nye master i sundhedsantropologi, var jeg ikke i tvivl om, at det var den, der passede til mig. Jeg er oprindeligt uddannet fysioterapeut, og har også tidligere læst samfundsfag og kunsthistorie, men antropologi er noget, jeg også hele tiden har haft interesse for. - Med uddannelsen har jeg fået nye teoretiske og analytiske perspektiver på sundhed, men har også lært en del om at lave kvalitative undersøgelser. Bl.a. metoder, som man traditionelt indenfor antropologien kalder for "feltarbejde", og som i høj grad går ud på loyalt at sætte sig ind i andres liv. Det er meget spændende. Og det er yderst relevant for sundhedsområdet. - Jeg er i det hele taget meget optaget af, hvor folk er henne, og hvordan livet opleves af den enkelte, for når man kommer i dybden af, hvordan én oplever noget, så ved vi jo, at der altid er andre, der oplever det på samme måde. Og netop brobygningen mellem det, vi fagpersoner f.eks. ved om sundhed, og det liv, der leves, er interessant. - De sidste to opgaver har drejet sig om overvægt, og erfaringerne derfra er allerede sat i spil på forskellig vis. Psyken og kroppen Lone M. Jensen understreger, at sundhed er et meget komplekst område. Det er ikke bare et spørgsmål om kost og motion. - Psyken er en vigtig del. Det er vigtigt, at man får sagt til og fra. Og det er vigtigt, at man holder af sin krop, og at man holder af sig selv. At man tager sig selv alvorligt og lytter til sig selv - og passer på sig selv. Østerlændingene betragter kroppen som et tempel, noget man skal passe på. Det er inspirerende. - Jeg vil arbejde på, at jeg i også i fremtiden får mulighed for at bruge min master, siger Lone M. Jensen. Det bliver måske fortsat i Sund By-regi - måske et helt andet sted. Det vil vise sig. - Sund By-butikkernes fremtid kender jeg ikke i øjeblikket, tilføjer Lone M. Jensen. En evaluering har vist, at butikkerne bør ligge tæt på befolkningen, så vi håber fortsat på fire butikker i Jammerbugten.