EMNER

Masteskov i modvind hos borgerne

Vi er vilde med den nye mobiltelefonteknologi, men vi vil ikke have masterne i baghaven

Her skal en ny mobilmast stå. På et grønt område ved Saltumvej. Og det er Johnny M. Jensen ikke glad for. Han bor kun 100 meter væk. Foto: Torben Hansen

Her skal en ny mobilmast stå. På et grønt område ved Saltumvej. Og det er Johnny M. Jensen ikke glad for. Han bor kun 100 meter væk. Foto: Torben Hansen

AALBORG:Masteskoven vokser kraftigt i Aalborg. Men den nye skovart er i strid modvind hos mange borgere. Modstanden går især på to ting: frygten for at mobilmasterne er sundhedsfarlige, og at de ser grimme ud. Men det paradoksale er, er de samme borgere, som klager, er årsag til, at masterne skyder op. Vi bruger nemlig mere og mere den nye mobiltelefonteknologi 3G. Og masterne til det gamle GSM-net står med for stor afstand. Det nye UMTS-net - også kaldet mobilt bredbånd - kræver kortere afstande. Til gengæld er masterne ikke helt så høje. Vil nødig ekspropriere - Men det er det samme mønster vi ser rundt omkring. Når der skal rejses høje master, kommer der masser af protester fra folk, som ikke vil have dem lige, hvor de bor, siger Sv. Aage Bach fra Aalborg Kommune. Som regel bliver løsningen, at masterne flyttes lidt, men af tekniske grund er der grænser for langt væk, masterne kan flyttes. I nogle tilfælde er masteplaceringer også blevet droppet helt, selv om myndighederne har meget vide rammer for at tvinge en bestemt placering igennem. Faktisk er der også mulighed for ekspropriation. Altså tvinge et jordsalg igennem. Men mobiltelefonindustrien har endnu ikke oplevet, at det var nødvendigt at ekspropriere jord til en mast. Og de vil også meget nødig så langt ud. - Vi er ikke ude på at genere folk, men det er ligesom med motorveje, jernbaner og højspændingsmaster. Folk er imod, at de skal ligge i deres baghave, men de vil gerne bruge dem, siger direktør Ib Tholstrup fra Telekommunikationsindustrien. Han mener, at tiden arbejder for masterne. - De fleste af os har jo en indgroet skepsis over for noget nyt, og det kan vi jo ikke lave om på. Faktisk er branchen forpligtet til senest i 2008 at kunne tilbyde UMTS-nettet til 80 procent af befolkningen. Det følger af en aftale indgået med regeringen, der skal sikre at det nye mobilnet fremmer samfundsudviklingen og erhvervslivets vækstmuligheder. Og mobiloperatørerne har betalt fire milliarder kroner for at få licenserne. Uskøn men nødvendig - Jeg kan ikke påstå, at en mast på 24 meter er køn, men den er nødvendig. Og det kan faktisk også være med til at forhøje værdien af en bolig, hvis der er god dækning med mobilmaster i et område, siger Ib Tholstrup fra Telekommunikationsindustrien. Frygten for sundhedsfare indgår slet ikke, når myndighederne skal tage stilling til en ansøgning fra en operatør om at opstille en mobilmast. Sundhedsfaren er nemlig ikke dokumenteret. - Men det argument bruges også som dække for, at folk i virkeligheden er imod masterne, fordi de synes, at de er grimme.

Forsiden