Matematik med træer og insekter

Nyt koncept flytter undervisningen ud i naturen

AALBORG:Farvel til cola, computere og stillesiddende undervisning. Står det til naturvejleder Ole Sørensen og skolekonsulent Vagn Rasmussen skal en større del af undervisningen fremover foregå i det fri. Og planerne er ikke det rene tankespind. Der er allerede udviklet et omfattende undervisningsmateriale, og nu skal hver skole også have sit eget naturområde med hytter og bålpladser til eleverne. - Overordnet set handler det om at få folk så meget ud i naturen som muligt, og derfor samarbejder vi også med kommunens Ren, Blå & Grøn kampagne, fortæller Ole Sørensen. Han hørte oprindeligt om "Skoven i Skolen" på et kursus, og så var der ikke langt fra tanke til handling. Ole Sørensen har nemlig aldrig selv været vild med stillesiddende undervisning, og derfor ser han en kæmpe-fordel i at flytte så meget som muligt ud i det fri. - Min holdning er generelt, at jo mere plads børnene får og mere selvhjulpne de er, jo færre problemer er der også, siger han. 150 forløb Og her passede det landsdækkende undervisningsmateriale perfekt. "Skoven i Skolen" er udviklet af Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Skov & Naturstyrelsen og Undervisningsministeriet, og materialet omfatter samtlige fag og klassetrin. - Der er mere end 150 forskellige undervisningsforløb og aktiviteter, fortæller Ole Sørensen. - Mange elever har f.eks. svært ved at forestille sig omfanget af en rummeter eller en kubikmeter, når de har matematik. Men når de står ude i naturen, er det pludselig noget helt andet, forklarer han. Men Aalborg Kommune nøjes ikke med at benytte materialet, som kan hentes på internettet. Ole Sørensen synes også, børnene skal have deres egen natur. Og derfor har Park & Natur opdelt kommunen i 25 områder, som alle forsynes med primitive hytter og bålpladser til undervisning. - Ideen er, at der ikke må være længere end elever kan gå eller cykle selv, siger Vagn Rasmussen. - Det er jo ikke alle, der har en bus, og så bliver det nemt alt for dyrt og besværligt at komme af sted, mener han. Ifølge Vagn Rasmussen er planerne allerede drøftet med kommunens lærere, og mange er rigtigt glade for det ny materiale. Alle er velkomne - På sigt vil vi også gerne inddrage andre i det, siger Ole Sørensen. - Skolerne bruger jo typisk kun deres områder fra 8 - 14, og så er det oplagt at lade andre komme til bagefter, mener han. Borgerforeninger og spejdere er allerede med på ideen, men ifølge Ole Sørensen er forældre og privatpersoner også velkomne. - Alle kan faktisk bruge det her, understreger han. - Undervisningsmaterialet bliver frit tilgængeligt, og vi er også i gang med at opsætte informationstavler, hvor man kan læse, hvad der sker i naturen netop nu. Natur på skærmen Ole Sørensen klikker på en tilfældig mappe i sin computer, og lidt efter vrimler skærmen med ideer til fuglekasser, køller og pilefløjter, som kan snittes eller formes af naturmaterialer. - Biologien er en vigtig del af undervisningen, mener Vagn Rasmussen. Som skolekuonsulent i orienteringsfag, husker han tydeligt, hvor underprioriteret faget var, da det hele hed "samtidsorientering". Og selvom der nu står "natur og teknik" på skemaet, er mange lærere ikke klædt på til at undervise i faget. - Materalet her er en kæmpe-hjælp til dem. Nu kan de gå ind og finde hele undervisningsforløb på nettet, og det gælder alle fag - ikke bare biologi og natur og teknik, understreger han. Fredningsplaner Ifølge Ole Sørensen mangler der stadig enkelte detaljer før alle områder er klar til at modtage elever. Nogle steder skal der for eksempel laves nye frednings-planer, men det er han ikke nervøs for. - For skolernes vedkommende kommer det til at fungere som en slags booking-system, hvor man skriver sig på til området eller hytten i bestemte timer, forklarer han. - På den måde kan vi også se, hvor meget det bliver brugt. For selvom vi ikke vil være storebror i forhold til det her, er det rart for os at kunne se, hvor meget det benyttes, mener han. - Det vil også give os et bedre argument, hvis der bliver behov for at udvide ordningen, fortsætter han. - For selvom projektet ikke koster mere end 500.000 om året inklusive en fuldtids-underviser, kunne det jo være, at det bliver så stor en succes, at vi må bede om lidt mere. Ikke nedslidt Som naturvejleder vil Ole Sørensen selv være til råde for "Skoven i skolen" tre dage om ugen. Men han håber også, at folk i vid udstrækning kan finde ud af at benytte materialet selv. - Så kan de jo ringe efter mig, hvis der skal fældes træer eller saves med motorsav, smiler han. Vagn Rasmussen og Ole Sørensen er godt klar over, at målsætningen om at få flere ud i naturen, også vil slide en del på de udvalgte områder. - Men dér er jeg nok lidt af en drømmer, indrømmer Ole Sørensen. - Jeg tror i hvert fald på, at hvis vi giver de unge et stykke natur, så vil de også passe bedre på den. - Vi kræver selvfølgelig at de rydder op efter sig selv. Og skulle det svigte, kan vi via vores booking også se, om det var 8.a, der svinede med pizza-bakker og øldåser fredag aften, tilføjer han. - Hensynet til miljøet er selvfølgelig en væsentlig bekymring, supplerer Vagn Rasmussen. - Men meget vokser heldigvis op igen i løbet af en sommerferie. Og så gør det heller ikke noget, at naturen bliver slidt - bare den ikke bliver nedslidt, mener han. Skoven markedsføres Skoven i skolen markedsføres i den kommende tid via en pjece, som alle børn får med hjem fra skole. Projektet skullel gerne være klar til indvielse efter sommerferien i 2005, og det bliver - ifølge Ole Sørensen - en milepæl. - Jeg har i hvert fald den her drøm om, at vi får en ny generation af unge, som både bruger og respekterer naturen på en helt anden måde, siger han. - Det i den sidste ende gavner formentlig både miljøet og de børn, som har svært ved at sidde stille til den almindelige undervisning, mener han.