Lokalpolitik

Matrikel får sin helt egen lokalplan

SKAGEN:Den formentlig hidtil mindste lokalplan, som Skagen Kommuen har udarbejdet, er nu så småt ved at være klar til den offentlige debatperiode. Fremlægges i 2004 Udvalget for teknik og mijø har netop godkendt lokalplanforslaget så det kan forelægges byrådet i begyndelsen af 2004 og derefter fremlægges. Kun et nummer Lokalplanen gælder kun et enkelt matrikelnummer, 423 Skagen Bygrunde. Adressen er Sct. Laurentii Vej 56, og formålet med lokalplanen er at bestemme, at alt skal være, som det er. Lokalplanen er imidlertid nødvendig, idet tingene, som de er, ikke passer sammen med den store centerplan, Lokalplan 100, efter Naturklagenævnets mening. Naturklagenævnet Naturklagenævnet har underkendt den dispensation, som kommunen i 2000 gav til indretning af det, der dengang var Café Laura og som nu er Jerry’s. Den afgørelse er kommunen ikke enig i, har formanden for teknik og miljøudvalget, Inger støtt (V), tidligere sagt til NORDJYSKE, men i stedet for at føre retsag mod Naturklagenævnet, har man valgt at udarbejde en lokalplan for bygningerne på matriklen, så de bliver lovlige efter deres egen lokalplan. Bygningerne i området bruges i dag til restauranten Jerry’s og til en slik- og isbutik ud mod Sct. Laurentii Vej, og den anvendelse kan fortsætte, selv om lokalplanforslaget indeholder en bestemmelse om, at der ikke må være isbar, pølsebar eller lignende ud mod Sct. Laurentii Vej. Må fortsætte Ifølge planen må eksisterende lovlig anvendelse fortsætte som hidtil. Det gælder også efter, at lokalplanen er vedtaget.