Lokalpolitik

Mave til hemmeligt tjek

Aalborgs borgmester har nu opgivet at stole på sin mavefornemmelse.

FORSTOPPELSE:Aalborgs borgmester har nu opgivet at stole på sin mavefornemmelse. Det var den, han med egne ord(!) forlod sig på, da han som havneformand solgte betydelige arealer på Østre Havn til entreprenørfirmaet A. Enggaard. Uden at handelen kom i offentligt udbud. Den lukkede handel har været voldsomt kritiseret. Fordi det efterlader tvivl om, hvorvidt prisen var den rette. Men ikke mindst fordi den procedure, som borgmesteren valgte, udelukkede andre interesserede købere i at byde ind på de attraktive havnearealer. Hvor et omfattende udviklingsprojekt er under udarbejdelse. Den slags er der penge i. Rigtigt mange penge. Hvorvidt handelen indbragte den rette pris, er uafklaret. Men køberen – Enggaard-selskabet – er tilfreds. Og her skal ikke betvivles, at Henning G. Jensens borgmestermave har format til at rumme meget. Alligevel synes der at være fremkaldt en forstoppelsesfornemmelse. Antagelig fordi det hemmelige sagsforløb har medført voldsom debat og kritik og rejst spørgsmål borgmestermavens velbefindende. Man véd, at den slags bringer borgmesteren på kolerisk kogepunkt. Det må være forklaringen på, at Henning G. Jensen nylig fandt det nødvendigt at oplyse, at han nu har antaget en specialist – en valuar – for at få foretaget hvad han selv betegnede som en uvildig værdiansættelse af Aalborg Havn: Arealer, bygninger og al udstyr i øvrigt. Bare sådan, at han kunne få bibragt sig en viden, som Aalborg Havn ikke hidtil har haft. Men samtidig fik han som havneformand dog understreget, at det resultat, som tilvejebringes, ikke vil blive kendt af andre end havnens ejere. Altså bliver det en viden alene for borgmesteren. Med den begrundelse, at det ikke kommer andre ved. Aalborg Havn er Aalborg Kommunes største aktiv. Vel det, der både historisk og nutids-realistisk, er selve Aalborg By’s oprindelse og grundlag. Alligevel er det et offentlighedslukket og hemmeligt foretagende. Opskriften på den konstruktion er ”fidusen”, der for snart en halv snes år siden omdannede Aalborg Kommunes havn til et privat aktieselskab. Selvom Aalborgs skatteborgere fortsat ejer mere end 98 pct. af aktierne, betyder det, at borgernes valgte repræsentanter – Byrådet – kan holdes uden for indsigt i havnens forhold. Det rummer aktieselskabsloven mulighed for. Og havnedirektøren har offentligt erklæret, at de to private aktionærer – med blot halvanden procents aktieindskud! – kræver fortrolighed om det omdiskuterede arealsalgs vilkår. Det skal nok være lovligt. For jeg tror naturligvis at borgmester Jensen umager sig for at holde sig inden for lovgivningsrammerne i ethvert forhold. Nu skal så alligevel en hemmelig værdiansættelse vel tjekke borgmesterens maveinstinkter. Med det in mente var det interessant endnu engang at høre hvordan borgmester Henning G. Jensen – bakket op af hele byrådet – på byrådsmødet 27.1. 09 forsikrede, at alle forhandlinger og beslutninger så vidt muligt skal ske for åbne døre. ”Vi er jo ikke en lukket loge!”, erklærede byens socialdemokratiske førstemand. Det er jo – igen – valgår. Som borger – og mangeårig iagttager af Aalborgs kommunalpolitik – fornemmer jeg hulheden i en sådan åbenhedserklæring. ”Havnesagen” er et eksempel.’ Kan man håbe på at et nyt Aalborg Byråd åbner op? Godt nok fortsætter Henning G. Jensen formentlig fra januar 2010 på sit 37. (!) byråds-år. Men to rådmænd (Henrik Thomsen og Preben Pedersen) og et par menige medlemmer (Sigvartsen og Bang Jensen) har allerede meldt ud, at de stopper på grund af alder. Hertil kommer andre nye i kraft partiernes tab og gevinster. Tilsammen rummer det udfordringer, som kan give frisk luft i Aalborgs lukkede lokalpolitik. Hvis ”de nye” tør... BENT ØBERG bor i Aalborg og er uddannet journalist. I dag konsulent og politisk kommentator.