Mavedansen må klare sig selv

Mariagerfjord Kommunes folkeoplysningsudvalg holder fast i, at der ikke gives tilskud til instruktørløn til kurser i mavedans.

Ma­ve­dans får in­gen pen­ge af fol­ke­op­lys­nings­ud­val­get i Ma­ri­ag­er­fjord Kom­mu­ne. Ar­kiv­fo­to: Lars Pau­li

Ma­ve­dans får in­gen pen­ge af fol­ke­op­lys­nings­ud­val­get i Ma­ri­ag­er­fjord Kom­mu­ne. Ar­kiv­fo­to: Lars Pau­li

LOF Hadsund/Arden har klaget over udvalgets tidligere afgørelse, og nu ender sagen på byrådets bord. Mariagerfjord Kommune har besluttet, at der ikke ydes tilskud til dans, herunder jazzballet, squaredance og linedance. Derimod støtter man folkedans og seniordans. LOF mener, at kommunen ikke følger med udviklingen i samfundet, der i dag består af mange nationaliteter, der præger danskerne med udenlandske traditioner. Kultur- og fritidsforvaltningen understreger, at mavedans kan få støtte i form af medlemstilskud, hvis den gennemføres i en forening på linje med f.eks. motionsgymnastik.