Lokalpolitik

McDonalds vinder klagesag i Haverslev

Ulovligt at byrådets godkendte en ny lokalplan, der åbner op for konkurrenter i området

McDonalds og Shell var de første til at etablere sig i erhvervsområdet Industriparken i Haverslev. Arkivfoto

McDonalds og Shell var de første til at etablere sig i erhvervsområdet Industriparken i Haverslev. Arkivfoto

Rebild Kommunes ønske om at ændre en lokalplan ved Haverslev for at åbne mulighed for opførelsen af yderligere to fastfoodrestauranter i området, er nu blevet underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet. Lokalplanen dækker bl.a. grunden nord for McDonald's og Shell ved motorvejsfrakørslen ved Haverslev. Som det er nu er der forbud mod at etablere bl.a. fastfoodrestauranter, tankstationer, dagligvarebutikker mv. på grunden, og det forbud har kommunen altså uden held forsøgt at få ophævet. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder. Ejer af nabogrunden Industriparken 6 er anpartsselskabet Industriparken 6 ApS i Aalborg, et datterselskab af Citybyg Aps. Her mener direktør Robert Maden, at der er truffet en åbenlys forkert afgørelse af Natur- og Miljøklagenævnet i den aktuelles sag og vil nu drøfte med firmaets advokat, hvad der videre skal ske i sagen.