Lokalpolitik

MED-aftalen skal strammes op

HOBRO: Samarbejdsaftalen mellem personalet på den ene side og Hobro Kommune som arbejdsgiver på den anden - den såkaldte MED-aftale - skal strammes op. Den halter hist og pist, erkender man politisk, og den erkendelse falder fint i tråd med den opfattelse, personalegruppernes hovedorganisationer har. Enigheden om MED-aftalens gråzoner er parterne nået frem til uden i øvrigt at sidde i samme stue. De hovedorganisationer, der repræsenterer personalet, vedtog på et fællesmøde i går skriftligt at kræve aftalen præciseret på centrale punkter, så man ikke en gang til oplever fyringer a’la dem, der netop er delt ud i teknisk forvaltning. - Vi vil bl.a. kræve, at vi kommer i en tættere dialog med politikerne, vi vil have præcise referater fra samtlige møder, og vi vil kræve, at aftalen overholdes til punkt og prikke, siger en af organisationernes topfolk, Lars Hedelund, formand for HK og formand for LO i Hobro. Organisationernes krav kommer dagen efter at politikerne i økonomiudvalget på et møde har erkendt, at der i MED-aftalen er nogle ting, som er upræcise. - Alene det, at man fra personalets side har stillet spørgsmål til MED-aftalen vidner om, at der er uklare punkter, siger borgmester Jørgen Pontoppidan. Medarberjderne har bl.a. spurgt, om aftalen er juridisk bindende, og om aftalen blev overholdt i forbindelse med fyringerne i teknisk forvaltning. - Begge dele vil jeg svare ja til, siger borgmesteren. Lars Hedelund er til gengæld ikke så skråsikker - i hvert fald ikke når det gælder kommunes evne til at overholde aftalen. - Vi har udbedt os referater fra samtlige møder i år 2003, og når vi har gransket dem, vil vi have en noget mere klar fornemmelse af, om kommunen har overholdt aftalen. Hvis det ikke er tilfældet, vil vi overveje at anlægge sag på vegne af de medarbejdere, der er blevet fyret, siger Lars Hedelund.