Trafikulykker

Med andres liv i hænderne

En opgørelse fra rigsadvokaten viser, at landets domstole gennem de senere år har strammet kursen over for bilister, der har dræbt eller invalideret en medtrafikant efter hensynsløs kørsel. De idømmes nu ofte væsentligt længere fængselsstraffe, end loven lægger op til. Ifølge loven bør straffen for dødskørsel som udgangspunkt ligge på 10-12 måneders fængsel, men opgørelsen viser, at straffene spænder fra 6 til 27 måneder bag tremmer. At straffene ofte overstiger anbefalingen på de 10-12 måneders fængsel, bør man ikke være ked af, for det er nu engang sådan, at det er dødskørerne selv, der beslutter sig for at begå en lovovertrædelse, der i sagens natur udsætter andres liv og helbred for stor fare, og derfor bør denne uansvarlighed også straffes hårdt. Naturligvis er det de allerfærreste af disse livsforagtende bilister, der sætter sig bag rattet med det mål for øje at invalidere eller dræbe et andet menneske, men dette er ingen formildende omstændighed, for med de forhold, der gør sig gældende i dagligdagstrafikken, kan selv Thorkild Thyrring have problemer med at styre sikkert uden om sine medtrafikanter, hvis farten når et godt stykke op over den tilladte hastighed - og derfor bør enhver bilist også tænke sig godt om, før foden på speederen bliver alt for tung. Der må og skal slås hårdt ned på de bilister, der kører hasarderet på de danske veje. For deres egen skyld i almindelighed, men så sandelig for de uskyldige medtrafikanters skyld i særdeleshed. Det skulle nødig ende med tilstande, hvor forældre og børn, ældre og unge, kvinder og mænd i dagligdagen risikerer at blive torpederet af en fartbølle på en fredelig villavej eller på vej over gaden for grønt lys. Det kan så stadig diskuteres, om 27 måneders fængsel rent faktisk er en rimelig straf, hvis man på groft uforsvarlig vis har invalideret et andet menneske - eller kørt vedkommende ihjel - og således har ødelagt ikke bare et, men mange liv. Straffen vil for offeret og familien være permanent og ophører ikke efter 27 måneder, og på den baggrund kan straffen stadig forekomme alt for mild, men man skal selvfølgelig starte et sted, og derfor må man helt bestemt hilse de skærpede straffe velkommen.