EMNER

Med blikket i børnehøjde i den gamle Arden Kommune

Ni børnehaveforældre i den gamle Arden Kommune - herunder til børn i Troldhøj (billedet) - opfordrer politikerne til at friholde børnehaver for besparelser. Arkivfoto Lars Pauli

Ni børnehaveforældre i den gamle Arden Kommune - herunder til børn i Troldhøj (billedet) - opfordrer politikerne til at friholde børnehaver for besparelser. Arkivfoto Lars Pauli

BØRNEHAVER:Vi er en række forældrerepræsentanter fra Børnehaver i den ¿gamle Arden Kommune¿, der med baggrund i de seneste budgetforslag for 2008-2011 har valgt at samles. Harmoniseringen har allerede haft mærkbare konsekvenser for de ansatte, vores børn og deres forældre. Konkret har det betydet øget stress-sygefravær blandt personalet - personaleflugt - reduktion af uddannelsespladser. Harmoniseringen har også medført strammere struktur og rammer i hverdagen, så fleksibilitet og kreativitet forsvinder inden for felter som: 1. Måltider på helt bestemte tidspunkter. 2. Børnene kommer ikke ud eller kun i begrænset omfang, når en pædagog er syg. 3. Den koncentrerede voksentid pr. barn minimeres. 4. Projekter og temadage umuliggøres. 5. Pædagogernes faglighed vanskeliggøres. 6. Tab af aktiviteter, som svømning - mælkeordning - koloni - overnatning - barnets bog - ud af huset til børnefødselsdage - heldagsudflugter og fælles arrangementer som fastelavn, børnehavens fødselsdag, maddag og kaffedag. Vi forældre undrer os over, hvad politikerne i Mariagerfjord Byråd har tænkt sig med vores børn. For cirka 20 år siden var normeringen 7,5 timer pr. barn om ugen. Efter harmoniseringen 4,41 timer/barn/uge, og med de seneste spareforslag, når vi helt ned på 3,51 timer/barn/uge. Harmonerer det med, at personalet ud over de daglige basale opgaver med børnene også har virksomhedsplaner, pædagogiske læreplaner, værdigrundlag, børnemiljøvurdering, sprogscreening, MUS og skoleparathedstest at tænke på? Vi har forsøgt at illustrere hverdagen i vores institutioner. Med harmoniseringen har vi oplevet en kraftig forringelse af vores børns og de ansattes vilkår. Som forældre vil vi derfor gerne appellere til at friholde vores børnehaver for yderligere besparelser.