Lønstrup

Med borgmesteren for bordenden

HJØRRING:I torsdags sendte borgmester Bent Brown en indbydelse til de daglige ledere af Hjørring og Lønstrup Turistforeninger, erhvervsdirektøren i Hjørring, handelschefen samt til sin egen ”undersåt”, Hjørring Kommunes nye udviklingsdirektør Sune Larsson. - Jeg indbyder til et møde på mit kontor tirsdag 2. marts kl. 15.00, hvor det er meningen, at vi skal snakke om hvordan vi gør tingene bedst i kommunen - og om hvordan vi kan koordinere tingene bedst muligt, siger Bent Brown, som lægger op til, at de indbudte fremover skal mødes regelmæssigt - med Sune Larsson som ordstyrer på de efterfølgende møder. - Vi har tidligere haft et møde med handelschefen, erhvervschefen og LO og DA hvert kvartal, hvor vi blot orienterede om tingenes tilstand og fremtidsplaner, og det er også sådan, jeg forestiller mig de kommende møder, siger Bent Brown om sit nye tiltag.