Læger

Med det lokale i fokus

"Han Herred Bogen 2008"

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Klim Valgmenighedskirke, tegnet af Bent Rolighed.

"Han Herred Bogen" er i sin 14. årgang præget af, at der i Han Herred ikke findes købstæder. Til gengæld er der 23 sogne at hente materiale fra. Det medfører, at der i bogen er samlet usædvanligt mange artikler med relation til landbruget og til fiskeriet. Det giver netop denne årbog et betydeligt lokalt anstrøg. Redaktionskomiteen, der består af Bente Kristensen, Ingvard Jakobsen og Ejgil Bodilsen, har i sit udvalg af artikler formået at dække det ganske Han Herred geografisk ind. En kuriøs opsats er leveret af Tømmerbys praktiserende læge, afdøde Jens Madsen Bernhard Schilder, der i bladet "Motor" i 1906 skriver om sine erfaringer som læge med at bruge bil i virksomheden. Han begynder med at fremdrage de fordele, en motorcykel byder en læge - altid klar, hurtig, den skal ikke som hesten passes, den fryser ikke om vinteren, man kan komme videre omkring, kræver ingen pasning eller foder, er billig, men kold, og derfor anskaffer han sig et automobil, "idet jeg forinden havde faaet Dispensation fra Automobilloven, saa jeg kunde benytte det paa Biveje indenfor min Praksis Omraade." Endelig anfører han, at "Landboernes sædvanlige Frygt for et møde et Automobilkøretøj snart viste sig ubegrundet". Ejgil Bodilsen har en fin gennemgang af Klim Valgmenigheds historie gennem 125 år, mens Bent Rolighed fortæller om den lokale modstandsmand og digter Marius Borregaard. Nævnes skal også Aksel Førbys digt "Vor dialekt" på hannæsmål og på melodien "Fra Tyskland uddrog.". I 4. strofe klager han over behandlingen af sproget: Å snak te hverajjer de svinner nøj, goddaw å foval, de æ bløwn te hej. Å skryw te hverajjer gor også uvd, no mæ en komputer ve senner bud. Såån nøj ny skit, å så svær å brow, de hile po engelsk jo helst ska go. Vi ska viis vor dansk vor stuur respekt, helsen blywwer de osse te dialekt. Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk "Han Herred Bogen" 240 sider, 265 kr. Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred