Med et snuptag?

PAKKEFORLØB:Glem ikke de medicinske patienter, Birgitte Josefsen. Hurra for, at pakkeforløbene på tarmkræftområdet virker - jeg deler din begejstring og ser også gerne, at samarbejdet om patienter fra start til slut udbredes til andre patientgrupper. Men mærk dig formand for Kræftens Bekæmpelse Frede Olsens bekymring for patienter, der ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløbene. Mange medicinske patenter har så komplekse diagnoser, at de næppe kan samles som grupper i en eller anden pakkeløsning. De har dog alle alligevel krav på at få klar besked og ikke mindst at blive set på som hele mennesker, med de komplekse sygdomsforløb de har. Alt kan ikke gøres enkelt med et snuptag, som regeringen synes at tro. Og lad os så få ro til at få kontaktpersonordningen til at virke ikke kun af navn, men også af gavn - og lad ikke udsættelsen af Den Danske kvalitetsmodel på sygehusområdet vare for længe.