Med fuldt og helt

22. januar blev den store Euro-afhøring afholdt på Christiansborg. Høringen var startskuddet til en ny bred folkelig debat om, hvorvidt Danmark skal gå med i Euro-samarbejdet og derved i praksis udskifte kronen med Euro.

Jeg er ikke i tvivl. Selvfølgelig skal Danmark fuldt og helt tilslutte sig euroen. Efter min opfattelse, at der to hovedgrunde hertil. For det første er der en politisk omkostning ved at stå uden for euro-samarbejdet. Det er en kendt sag, at euro-landene mødes for at opnå enighed om en række politikområder inden for EU. Vi så det meget tydeligt i forbindelse med den verserende bank-krise. Med Lissabon-traktaten vil euro-landene få betydeligt større indflydelse, og jeg tror, at vi i stigende grad vil se et EU, hvor landene indenfor euro-samarbejdet de facto fastlægger og beslutter EU's politik. Derfor er det vigtigt, at Danmark kommer med i samarbejdet, hvis vi vil have fuld indflydelse på f.eks. den fremtidige handelspolitik, miljøpolitik og klimapolitik. For det andet er der den økonomiske begrundelse. Danmark har siden 1982 ført en fastkurspolitik. Derudover har Danmark siden euroens indførelse været omfattet af reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten, der ligger til grund for euro-samarbejdet. Det betyder, at vi har ført den samme finanspolitik som euro-landene – men uden til fulde at kunne høste de økonomiske fordele. Vi har bl.a. under finanskrisen set, at Nationalbanken har været nødsaget til at hæve renten mere end Den Europæiske Centralbank. Det er ikke en god situation for Danmark i en tid, hvor det kan være nødvendigt at stimulere økonomien med en lavere rente. Efter min opfattelse bør Danmark have størst muligt udbytte såvel politisk som økonomisk af EU-samarbejdet. Derfor vil jeg også hilse det velkommen, når Danmark endelig tilslutter sig samarbejdet helt og fuldt.