Lokalpolitik

Med grønthøsteren

BYGGERI:Plan og Miljøudvalget har i Deres fritid, været ude med grønthøsteren, ansøgning på ansøgning bliver i disse dage afvist, beboer indflydelse er en sårbar græs tot under knivene, og bliver med et snit fjernes fra overfladen. Udvalget sætter bremse klodserne i, nu skal kommunens dispensationer ikke længere flyve gennem luften, embedsmændene er nu blevet pålagt, at overholde love bestemmelser og lokalplaner. I sommerhus områderne nægtes folk nu at bygge, selvom områdets lokalplaner giver tilladelse til det, et grønt område skal friholdes fra sommerhusbyggeri. Modsat er et område i Elling, der nu med vold og magt begæres bebygget, her havde beboeren i god tro købt et parcel, op til et areal som de troede var friholdt fra bebyggelse, men nej, igen måtte de konstatere, at de runde mørke pletter i græsplænen som en tidlig morgen var kommet frem, ikke var muldvarpeskud, men gamle lokalplaner som var kommet op. Lyset på Skagen har pludselig indvirket på Plan og Miljøudvalget, for et byggeri på Krøyersvej, er blevet stoppet, de har opdaget, at der er noget som hedder byggeprocenter, her overskred bebyggelsen den 30 procent regel som var tilladt for området, en afgørelse som skriger på afmagt, og er uforståelig, når man ser på de andre sager, Plan og Miljøudvalget er indblandet i. Hvor ligger grænsen for byggeprocenter, når vi ser på området Kalkværksvej 7 i Frederikshavn, her lykkes det, på et så lille areal, at tilpasse lokalplanen, så byggeprocenten nu tillades til 130, vi som er berørt af alt dette forstår intet, borgermødernes indsigelser accepteres ikke, samtidig tilpasses de kommunale bygge og lokalplaner efter forgodtbefindende. Vi berørte borgere har snart kørt så meget rundt i den politiske kokasse, at vi desværre er nød til at acceptere de beslutninger som er taget, alligevel må vi med bitterhed konstatere, at kommunen ikke overholder sine egne regler og love, for ifølge en lokalplan for området Kalkværksvej 7 Frederikshavn, så skulle der have været etableret et rekreativt område, i stedet har man fyldt mudderhullet op, og belagt området med grus gennem flere år, for gennem turist kontoret og plancher gøre opmærksom på, at her ligger en kommunal parkeringsplads, en plads vi som beboer fejlagtigt er blevet beskyldt, for oprettelse af.