Lokalpolitik

Med håbet om lysere tider for Turismen og Frivilligheden i Mariagerfjord!

ÅBENT BREV: Kære Byrådsmedlemmer! Vis straks økonomisk vilje og handlekraft. Det er meget vigtigt for en kommune at have en aktiv turismepolitik, men det kræver vilje og god handlekraft, at træffe den nødvendige økonomiske beslutning. Den helt store udfordring for teamet turistdirektøren, et positivt personale og de 5 turistforeninger, var fra dag et i 2008, at videreudvikle hele området til helårsturismedestination. Mariagerfjord var et af de områder, der var udpeget af VisitDenmark. Turistrådet fik mulighed for at skabe et turisterhverv, der er gearet til at efterkomme kommende turisters krav, og ønsker samt, at skabe et turisterhverv der genererer fx både større omsætning og flere helårsarbejdspladser, - med andre ord, at styrke positionen i lokalområdet. Der blev søsat 4 temaprogrammer.: Det aktive Nordjylland, Det kreative Nordjylland, Det gode liv i Nordjylland og Mit Nordjylland. Målet var som sagt helårsturisme og sæsonforlængelse. Turismen i Mariagerfjord har NU opnået et højt aktivitets niveau, men det økonomiske fundament var ikke til stede, vi er ramt af et alt for lille tilskud, (2,4 mio.) derfor var vi tvunget til at undlade fornyelse af kontrakten med turistdirektør Ejvind Lassen. Det er dybt beklageligt, han er en person med mange kvaliteter, han har arbejdet professionelt, har været en god igangsætter for os alle, koordinator og tovholder på de enkelte aktiviteter og projekter, aktører og samarbejdspartnere. En kæmpe indsats og succes for turismen! Vi har sammen skabt rigtig mange gode resultater, og brugt mange frivillige arbejdstimer i alle vore lokalområder, helt og aldeles uden vederlag for de enkelte medlemmer, ingen diæter, og ingen kørselsgodtgørelse, men med en positiv begejstring og interesse for sagen og egnen. Mariagerfjord Kommune vil nu fremover administrere økonomien, og økonomiudvalget har nu overtaget den økonomiske koordinering og styring af Turistrådets økonomi. Turistrådet har nedlagt sit mandat. Det betyder, at det så er de fastansatte kommunale embedsmænd der tager over og har ansvaret, det er vel ikke helt forkert at tro, at man som offentlig ansat - uden tvivl, - så vil få udbetalt diæter og kørselsgodtgørelse, altså større omkostninger. Endvidere bliver der flere andre administrative omkostninger, som er relaterede til turismen, men IKKE direkte målbare. Vi har for nylig set i dagspressen, at diverse foreninger og klubber (126) er ramt af et markant stort regnskabskaos, i Mariagerfjord Kommune igennem tre år. (2008-2009-2010). Det kan vi vel kalde FLERE års administrativ slendrian, og det bør man vel tage konsekvensen af i kommunen. Et godt råd og signal vil være, - afskriv hele beløbet STRAKS, og lad foreningerne og klubberne få fred og arbejdsro, for at styrke og bevare et godt arbejdsklima. Det er svært nok i forvejen, at finde folk til foreningsarbejde på frivillig basis, det bliver altid tydelig når nogen pludselig trækker sig. Der er ingen der har lyst eller tid, og vil bruge deres sparsomme fritid, - kun få vil overtage. Der er omkring 200.000 mandetimer frivilligt foreningsarbejde i Mariagerfjord. Omregnet giver det følgende tal årligt.: 2,4 millioner timer - 1270 fuldtidsstillinger - 354 millioner i finansiel værdi af lønnen. Det er vel tal der burde mane til eftertanke hos alle politikere! Det kommunale budget er for nylig vedtaget i Mariagerfjord Byråd, og er på ikke mindre end en budgetbalance på 3.3 milliarder gode danske kroner, i en kommune med mange offentligt ansatte. Det skulle ikke være helt umuligt, at finde et lille ekstra beløb - måske spare administrative kroner, - og konvertere til frivilligheden og turismen i Mariagerfjord, man har jo et ganske godt kendskab til bevillinger og ekstrabevillinger. Skal vi bevare ildsjæle i fremtiden, - skal de behandles med respekt og positiv velvilje, der er og har ofte været entydig fokus på økonomien, det er meget vigtigt, at det nu bliver erstattet af fokus på udvikling og vækst til gavn for alle i Mariagerfjord. Vil man styrke og bevare et godt arbejdsklima, og ekspandere i fremtiden med turisme erhvervet i Mariagerfjord, så må Byrådet frem i skoene, ellers er der stor risiko for, at de aktive og det frivillige arbejde går i stå i hele området…! Det kan være udmærket at spare, men vi må og skal se lyset hvor det er, og netop på turisme området er der store muligheder for, en kraftig vækst og stigning af indtægtskurven, her tænkes primært på ekstra omsætning i erhvervslivet generelt, butikkerne, hotel og restaurant, campingpladser, sommerhus udlejning, kort sagt hele serviceområdet. Turismen har allerede nu trådt flere skridt tilbage, vi har mistet en dygtig Turistdirektør som har gjort en kæmpe indsats dag for dag. Vi har mistet en god medarbejder, nemlig Souschefen, og p.t. har fem medlemmer af vores Turistråd og Svanens bestyrelse meddelt deres afgang. At planlægge en ny struktur, sammenlægge og udvikle kontorer, og opbygge en ny organisation, med et personale der har de rigtige kompetencer, som matcher sæsonturismen kræver sin mand. Alle turistbureauer er blevet opdateret, malet m.v., nyt IT udstyr og telefoner som kan kommunikere sammen, kraftig markedsføring og samarbejde med aktører og medier, messer, aktiviteter og mange projekter i et voldsomt omfang. Aldrig tidligere har der været så effektiv og målrettet markedsføring. Aldrig tidligere har der været så mange aktiviteter og projekter. Aldrig tidligere har der været så mange aftaler med aktører. Der er kæmpet bravt for at få det hele til at lykkes, også i de lokale Turistforeninger. En ny struktur tager tid, og koster mange kalorier, og kræver en god økonomi. Det gør det for turismen, og det gør det for kommuner med ny struktur og sammenlægning. Vi har p.t. ingen turistdirektør, vi har i virkeligheden ingen kompetence i den nuværende situation, vi har ingen sikkerhed for, at der er personer til at påtage sig og udføre de mange opgaver. Det er alt afgørende med en tovholder på alle igangværende og fremtidige aktiviteter, de mange projekter, en aktiv markedsføring, og ikke mindst en generel positiv dialog med og om de mange eksterne aftaler, med aktører, medier m.v. Der skal være et aktivt og synlig Turistråd Der skal være et aktivt og synlig Forretningsudvalg Der skal være en aktiv og synlig Bestyrelse for Svanen Har vi det i den nuværende situation?? Det er med stolthed vi kan sige, at Mariager Fjord området har mange muligheder, fjorden, stranden og skovene. Vi har mange aktører med en bred vifte af tilbud, og et godt og stabilt handelsliv, - men de har det p.t. hårdt. Hver uge får vi alle fyldt postkassen op med diverse tilbud på alt mulig. Det er i alt sin enkelthed den markedsføring og kundeindsats, at de lokale turistforeninger forsøger at støtte op omkring. De fleste har indset, at kunderne ikke kommer af sig selv, der skal her og nu, og altid kæmpes om kunderne. Det er meget vigtigt, at der kommer turister til vort område, det skaber større omsætning og bedre indtjening for de handlende, det skaber større skattegrundlag for Mariagerfjord Kommune, og dermed flere kroner i kassen til alle. Der findes meget klare fakta analyser for hele VisitDenmark, og VisitNordjylland, og der er ned i mindste detaljer klare tal for hvert enkelt lokalområde for, fx overnatning, turismeforbrug m.v. En erhvervsturist skaber en døgn omsætning på ca. 2000,00 kr. og en privat turist skaber en døgn omsætning på ca. 600,00 kr. - Det er mange penge det handler om, i Nordjylland genererer hele turismen i alt ca. 10,3 mia. kr. i 2011. Her i Mariagerfjord Kommune skaber turismen et årligt turismeforbrug på 457 mio. kr., og ikke mindst i alt 727 fuldtidsstillinger i hele lokalområdet. På Christiansborg har man vedtaget en ny lov om VisitDenmark, som trådte i kraft juli 2010 - en lov der giver kommunerne et større ansvar for udviklingsopgaven i dansk turisme, en rigtig god hensigtserklæring for turismen i Danmark. Det betyder, at udviklingsopgaven på turismeområdet fremadrettet skal løftes lokalt og regionalt i samarbejde med turismeerhvervet. Altså en ny rolle og ansvarsfordeling i dansk turisme. Så derfor kære Byrådsmedlemmer, - vi må og SKAL IGEN have en ansvarlig Turistdirektør, der er til stede ved møder, som koordinerer, styrer og tager ansvar for de aftaler der er, og bliver indgået på alle områder for turismen i Mariagerfjord Kommune. Vi er vel enige om hensigten og målet for turismen, så lad os investere i vor fælles fremtid!! Tænk på sangen "Når lyset bryder frem" Med håbet om lysere tider for Turismen og Frivilligheden i Mariagerfjord!