Lokalpolitik

Med i debat om turisme og friluftsliv

Hals Kommune giver gode ideer videre til Nordjyllands Amt

HALS:Hals Kommune er klar til at deltage i en debat om, hvordan turismen og friluftslivet i Nordjylland skal udvikles. Det står klart efter det seneste møde i økonomiudvalget, hvor der blev sagt god for at sende et brev til Nordjyllands Amt, hvori der er at finde et bud på, hvordan man i Hals Kommune helst ser denne udvikling. I brevet til Nordjyllands Amt understreges det indledningsvis, at man i Hals Kommune er enig i, at der er behov for en bred, strategisk diskussion om fremtidens nordjyske turisme og friluftsliv. Det skyldes ikke mindst, at turismen ifølge Hals Kommune p.t. befinder sig i en brydningstid, hvor antallet af overnatninger i amtet er faldet drastisk i de sidste fire-fem år, og hvor tilskuddet til turistvirksomhed samtidig er blevet formindsket. Samtidig påpeges det i brevet til Nordjyllands Amt, at man nu også oplever, at turistdestinationer nedlægges og andre etableres, og det får på borgmesterkontoret borgmester Bent Sørensen (S) og kommunaldirektør Erik Schmidt til videre at skrive: - Midt i en sådan brydningstid vil Hals Kommune kraftigt opfordre Nordjyllands Amt til at gå foran, når der skal arbejdes strategisk med emnet turisme og friluftsliv. Der er behov for, at amtet og kommunerne i Nordjylland mødes for at styrke og målrette det fremtidige arbejde med turisme og friluftsliv i den nordjyske region. Ud over de generelle betragtninger i forbindelse med debatten har Bent Sørensen og Erik Schmidt også peget på en række specifikke fokusområder i forbindelse med friluftsliv-forholdene i Hals Kommune, og her ser borgmesterkontoret gerne, at der på den regionale cykelstirute langs Limfjorden skabes bedre muligheder for undervejs på strækningen at komme tættere på fjorden, end det p.t. er muligt. Derudover slår borgmesterkontoret fast, at den fremtidige turisme i Nordjylland skal være til at både leve af og med, og der peges i den forbindelse på fem forskellige nøglebegreber, der svinger fra "det grønne element" og kvalitetsudvikling af de eksisterende tilbud via en sikring af de autentiske by- og havnemiljøer til kulturturisme og aktiv turisme.